Riksdagsskrivelse 2013/14:160

Riksdagsskrivelse 2013/14:160

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2013/14:160

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU15 Straffrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 mars 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:159 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.