Systematiskt arbete mot trafficking

Motion 2013/14:Ju364 av Annika Qarlsson och Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta en samlad nationell handlingsplan mot alla former av människohandel.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en effektivare lagstiftning som är tillämpbar för alla sorters människohandel och för alla de led som är inblandade i människohandeln.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa Europakonventionens krav på 30 dagars reflexionsperiod för vila och återhämtning.

Motivering

Trafficking är den snabbast växande formen av organiserad brottslighet och offren för människor finns runt omkring oss, utan att vi kanske märker det. Enligt ILO är cirka 9 miljoner personer världen över utsatta för trafficking. De människor som är mest i riskzonen för att bli offer för människohandel är de som redan är utsatta. Det kan röra sig om fattiga människor i andra delar av världen som vill skapa sig ett bättre liv eller ensamkommande flyktingbarn utan stabilitet eller någon de känner att de kan lita på. Centerpartiet vill driva på för att motarbeta människohandel och föreslår därför en samlad nationell handlingsplan mot alla former av människohandel för att ta ett samlat grepp.

En viktig del i att motarbeta människohandeln är att stoppa efterfrågan. Dels måste vi motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster, dels måste vi också öka kunskapen om människohandel av annat slag. Människohandel sker inte bara för sexuella ändamål. Många av offren arbetar inom restaurangnäringen, som städare eller inom tillverkningsindustrin. Frågor som tvångsarbete, tiggeri och andra former av exploatering måste också få uppmärksamhet.

Människohandel är en mycket inkomstbringande verksamhet och det krävs krafttag för att bekämpa den. I dagsläget är antalet som döms för människohandel lågt. Även när det gäller relaterade brott såsom koppleri är det svårt att få en fällande dom eftersom bevisläget är svårt. Detta gör verksamheten praktiskt taget ofarlig för människohandlarna och riskerar att leda till att den ökar ytterligare.

Vi vill ha en effektiv brottsbekämpning med nationella specialister hos såväl polis som åklagare och öka möjligheterna till internationella polisutredningar och att samarbetet mellan olika länders specialister organiseras bättre. Vidare behövs en lagstiftning som är tillämpbar för alla sorters människohandel och för alla de led som är inblandade i människohandeln.

Enligt Europakonventionen har personer som utsatts för människohandel rätt till 30 dagars reflexionsperiod för vila och återhämtning. Centerpartiet vill att Sverige ska följa konventionen även på denna punkt, något som ofta inte är fallet idag. Fokus ska inte läggas på att utnyttja offret i den rättsliga processen utan på att ge den brottsdrabbade information om rättigheter och möjligheter till stöd så att personen själv sedan kan avgöra om han eller hon vill delta i en rättslig process. Regeln om rätt till 30 dagars reflexionsperiod är viktig och måste följas för att den drabbade ska kunna göra sig fri från inflytandet av människohandlarna och återhämta sig så pass att han eller hon kan fatta beslut om medverkan i en eventuell rättegång. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2013

Annika Qarlsson (C)

Solveig Zander (C)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta en samlad nationell handlingsplan mot alla former av människohandel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en effektivare lagstiftning som är tillämpbar för alla sorters människohandel och för alla de led som är inblandade i människohandeln.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa Europakonventionens krav på 30 dagars reflexionsperiod för vila och återhämtning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.