Noll promille

Motion 2013/14:Ju435 av Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om noll promille.

Motivering

För snart ett sekel sedan pågick diskussioner huruvida det skulle vara lagligt att bruka berusningsdrycker eller inte. Diskussionen slutade i en folkomröstning, där en mycket svag majoritet röstade för att tillåta alkohol. Eftersom inget parti driver frågan om att förbjuda alkohol och då inget initiativ till en folkomröstning i frågan är aktuell har vi således endast att förhålla oss till utslaget av den folkomröstningen. Men detta förhållningssätt kommer inte utan vidare komplikationer. Alkoholförtäringen orsakar inte bara skador och problem för mångmiljardbelopp, utan leder även till att människors liv går till spillo när oskyldiga drabbas av det bristande omdöme som för vissa blir resultatet av alkoholförtäring. Alla dödsfall går sannolikt inte att förebygga via lagändringar, men troligen går det att förhindra åtminstone några dödsfall genom att förtydliga regelverken. Ett sådant förtydligande skulle kunna vara att sätta promillegränsen för att framföra fordon till noll. Genom ett sådant ställningstagande skickar samhället signaler om att ingen alkoholhalt i blodet är tillåten, med trolig effekt att färre skulle chansa med bilkörningen vid tillfällen då de inte är säkra på vilken promillehalt de har i kroppen.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Johnny Skalin (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om noll promille.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.