Skärpt lagstiftning för drogen khat

Motion 2013/14:Ju375 av Thoralf Alfsson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skärpa lagstiftningen för khatsmuggling.

Motivering

Khat är narkotikaklassat i Sverige sedan 1989. Smuggling av det narkotikaklassade ämnet khat har ökat markant sedan år 2000. I vissa befolkningsgrupper leder användandet av khat till svåra problem med integreringen till det svenska samhället. Missbruket är betydligt vanligare bland vuxna män än hos kvinnor och leder ofta till misär för familjen. I Rinkeby-Kista har nu den första beroendemottagningen för användare av khat öppnat. Det ökade khat-användandet i Europa har fått till följd att bönder i Etiopien nu skiftar gröda från kaffe, ”det svarta guldet”, till khat, ”det gröna guldet”.

Det har även framkommit uppgifter från Europol att inkomster från khat-smuggling och försäljning av drogen finansierar terroristverksamhet hos t.ex. den somaliska terrororganisationen al-Shabab. Därmed finns det all anledning att vidta åtgärder för att förhindra och minska användningen av drogen khat.

Trots detta börjar skalan för grov narkotikasmuggling att gälla först vid en insmugglad mängd på 200 kg khat. Vi yrkar därför på att gränsen för grov narkotikasmuggling sätts till mängden 50 kg för drogen khat.

Stockholm den 2 oktober 2013

Thoralf Alfsson (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skärpa lagstiftningen för khatsmuggling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.