Översyn av hatbrottsbegreppet

Motion 2013/14:Ju372 av Åsa Torstensson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hatbrottsbegreppet.

Motivering

Under 2012 lämnade Ungdomsstyrelsen rapporten Fokus 12 om unga med funktionsnedsättning. Rapporten visar att det är mycket vanligare med mobbning, utfrysning, olika nedsättande tillmälen och misshandel mot unga med funktionsnedsättning än mot andra. Rapporten beskriver att situationen för unga med funktionsnedsättning skiljer sig tydligt jämfört med andra unga inom områden som utbildning, arbete och hälsa. Men speciellt alarmerande i denna rapport är just att de unga med funktionsnedsättning har mycket sämre hälsa och många har erfarenhet från mobbning.

Idag hänvisas personer med funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen om de utsätts för kränkningar. Diskriminering är dock ett missgynnande i jämförelse med någon annan person medan hatbrott är ett brott som motiveras av fientlighet mot en grupp. Att mobba, trakassera och kränka en person pga funktionsnedsättning borde inte tolkas som diskriminering. I Norge ingår funktionsnedsättning i lagen om”hatfulle ytringer”. Medan den svenska lagen om hets mot folkgrupp på senare år har utvidgats med religion och sexuell läggning har funktionsnedsättning inte varit aktuell. Därför anser undertecknad att det är dags med en översyn av hatbrottsbegreppet i syfte att även inkludera funktionsnedsättning.

Stockholm den 1 oktober 2013

Åsa Torstensson (C)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hatbrottsbegreppet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.