Till innehåll på sidan

Kriminalisera tvångs- och barnäktenskap

Motion 2013/14:Ju365 av Annika Qarlsson och Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förslaget från utredningen Stärkt skydd för tvångsäktenskap och barnäktenskap ska genomföras snarast.

Motivering

Alla ska ha möjlighet att själva välja om och med vem de vill gifta sig och ingen ska behöva leva under hot om tvångsgifte. Vi kan aldrig acceptera att unga flickor och pojkar gifts bort mot sin vilja. När det förebyggande arbetet inte räcker till för att förhindra barn- eller tvångsäktenskap måste det finnas skydd för dessa personer att få.

Utredningen Stärkt skydd för tvångsäktenskap och barnäktenskap föreslår bland annat att tvångsäktenskap ännu tydligare kriminaliseras genom att införa en särskild straffbestämmelse och att barnäktenskap kriminaliseras. Utredningen föreslår också bland annat att det inrättas ett nationellt så kallat kompetensteam för att leda, samordna och stödja arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2013

Annika Qarlsson (C)

Solveig Zander (C)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förslaget från utredningen Stärkt skydd för tvångsäktenskap och barnäktenskap ska genomföras snarast.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.