Kopparstölders samhällsfarliga konsekvenser

Motion 2013/14:Ju403 av Meeri Wasberg (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av ett bredare perspektiv i fråga om stölder som kan anses ha samhällsfarliga konsekvenser.

Motivering

Från tid till annan kan vi läsa om stölder av koppar som orsakar störning i tågtrafiken. Detta är inte bara ett problem för de som kör tågen, resenärerna och godset som drabbas av förseningar, det är helt enkelt ett större problem än så. Stöld av koppar som dessa skulle kunna anses ha samhällsfarliga konsekvenser och borde därför inte enbart betraktas som stöld i sig.

Brottsrubriceringar som allmänfarlig ödeläggelse och sabotage skulle kanske kunna komma i fråga, men de förutsätter att ifrågavarande stöld av koppar gjordes med avsikt att uppnå ett sådant tillstånd, ett så kallat subjektivt uppsåt. Likgiltighetsuppsåt förutsätter i sin tur att gärningsmannen har misstanke om följden av sitt handlande, men likväl genomfört handlingen, likgiltig inför dess följder. Vad jag vet är det senare inte prövat i något sådant här fall.

Detta är på sätt och vis komplicerad materia och det vore därför magstarkt att i en motion föreslå en konkret formulering till lösning av detta problem. Mer rimligt vore att regeringen skyndsamt såg över problematiken med, och möjligheten till, att kunna lagföra koppartjuvar på ett sätt som också återspeglar det större allvar som en sådan stöld innebär. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 30 september 2013

Meeri Wasberg (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av ett bredare perspektiv i fråga om stölder som kan anses ha samhällsfarliga konsekvenser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.