Penningtvättslagen

Motion 2013/14:Ju229 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Numrering
2013-10-01
Inlämning
2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra lagstiftningen om penningtvätt.

Motivering

Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet och det sker ofta över nationsgränserna. Det kan exempelvis handla om pengar från narkotikabrott, människosmuggling eller bedrägerier. Penningtvätt har kommit att bli en allt större del av den organiserade brottsligheten och resulterar i att ofantliga summor svenska kronor aldrig kommer upp till beskattning.

År 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige som ska förhindra att bland annat banker används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder.

År 2010 tillsattes Penningtvättsutredningen som lämnade sitt betänkande SOU 2012:12. Utredningen föreslog lagförändringar som innebär att lagstiftningen om penningtvätt blir mer överskådlig och lättare att tillämpa. Förslagen innebär att bestämmelserna om straff för penningtvätt bryts ut ur brottsbalken och placeras i en egen lag, lagen om penningtvättsbrott. Brottsrubriceringarna penninghäleri och penninghäleriförseelse ändras till penningtvättsbrott respektive penningtvättsförseelse.

Regeringen måste skyndsamt behandla frågan och föreslå riksdagen förändring i lagstiftningen om penningtvätt utifrån utredningens förslag.

Stockholm den 26 september 2013

Jörgen Hellman (S)

Christina Oskarsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra lagstiftningen om penningtvätt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.