Till innehåll på sidan

Skyddet för den som drabbas av identitetsstöld

Motion 2013/14:Ju292 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Numrering
2013-10-03
Inlämning
2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om identitetsstölder.

Motivering

Identitetsstölder har blivit ett stort problem, och bedrägerier är numera ett av de vanligaste brotten i Sverige. Ökningen av dessa typer av brott är lavinartad, mörkertalet är mycket stort, och allt fler får sina personuppgifter stulna av bedragare som köper varor eller söker krediter under falskt namn.

Ofta börjar bedrägerier med att någon får en ID-handling stulen eller utsätts för poststöld. Bedrägerierna upptäcks när det kommer okända räkningar eller återbetalningskrav, eller en kopia på en kreditupplysning utan att man har sökt någon kredit.

När någon blir utsatt för identitetsstöld så kan konsekvenserna för offret få långtgående konsekvenser, såväl ekonomiska som psykosociala. Idag räknas inte den person som utsätts för identitetsstöld som ett brottsoffer, och på grund av den stora skada som identitetsstölden kan åsamka så bör man se över om den rådande ordningen ger ett tillräckligt starkt skydd för vars och ens integritet.

Regeringen bör mot bakgrund av det sagda se över om inte respekten för enskildas integritet kräver straffrättsliga och andra åtgärder mot identitetskapningar.

Stockholm den 30 september 2013

Clas-Göran Carlsson (S)

Tomas Eneroth (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om identitetsstölder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.