Företags rätt att avvisa kunder i företagslokaler

Motion 2013/14:Ju386 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att företag ska ges rätt att avvisa personer som tidigare gjort sig skyldiga till brott eller på något sätt agerat olämpligt och/eller stört ordningen i den aktuella lokalen, samt att den som ej hörsammar avvisningen ska anses göra sig skyldig till olaga intrång.

Motivering

I Sverige har man rätt att avvisa inkräktare från eget hem, hustomt eller liknande. Enligt 24 kap. 1 § brottsbalken får man till och med ansvarsfritt ”bruka våld” i nödvärn för att hindra att någon tränger sig in i hem eller hus. Detta gäller även inbjudna gäster som av någon anledning inte längre är välkomna att stanna och som vägrar avlägsna sig. Det är uppenbart att lagstiftaren värderat den privata sfären mycket starkt när lagarna utformats.

Så är dock inte fallet med näringsidkare och tillträde till deras lokaler. Enligt ett prejudikat från HD (NJA 1995 s. 84) kan man exempelvis inte kasta ut någon från butikslokaler som är öppna för allmänheten. I den aktuella domen har flera personer vid tidigare tillfällen uppträtt berusat, otrevligt samt snattat i en butik i Karlskoga. HD konstaterar i domen att en vanlig butik som den i Karlskoga är en plats dit allmänheten har tillträde om besöket sker under ordinarie öppettider. HD konstaterar vidare att en butiksägare visserligen kan ”porta” någon från butiken, men att butiken trots det i praktiken saknar sanktionsmekanismer så länge den portade inte begår ett nytt brott. Att bryta mot portningen i sig utgör inte ett brott. Med andra ord kan du som butiksägare säga åt en person som tidigare dömts för snatteri att han ej är välkommen i din butik, men du saknar lagliga medel att hindra honom om han ändå beslutar sig för att gå in.

Sverigedemokraterna anser att dagens ordning är orimlig och att den missgynnar näringsidkares privata äganderätt. Det är heller inte rimligt att butiksägare i stället ska tvingas bekosta extra personal i form av väktare, kameraövervakning och tvingas utstå att trivseln för skötsamma kunder inskränks.

Vi menar att företagare ska ha rätt att avvisa personer som tidigare gjort sig skyldiga till brott eller på något sätt agerat olämpligt och/eller stört ordningen i den aktuella lokalen. Den som vägrar avlägsna sig ska kunnas dömas för olaga intrång precis som i dag är fallet när någon olovligen tar sig in eller kvarstannar i stängda företagslokaler.

Stockholm den 30 september 2013

Richard Jomshof (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att företag ska ges rätt att avvisa personer som tidigare gjort sig skyldiga till brott eller på något sätt agerat olämpligt och/eller stört ordningen i den aktuella lokalen, samt att den som ej hörsammar avvisningen ska anses göra sig skyldig till olaga intrång.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.