Bekämpa stulna identiteter

Motion 2013/14:Ju242 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-01
Numrering
2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en plan för bekämpning av stulna identiteter.

Motivering

Enligt bland annat organisationen Svensk Handel ökar antalet fall där personer får sin identitet kapad, och man beräknar att de omsatta bedrägerierna som sker på basen av detta kan uppgå till strax under 3 miljarder kronor. Enbart år 2012 drabbades cirka 65 000 personer av olika brott förknippade med stöld av deras identiteter och detta leder, vid sidan av de svindlande stora summor som det rör sig om, till många personliga tragedier i att få rätsida på det som inträffat för dem.

Att detta allvarliga problem fortsätter att växa kan antagligen spåras i att det dels är relativt enkelt att stjäla en annan persons identitet om man har tillgång till dennes eller dennas personnummer, dels att straffen för brott av denna typ är låga i förhållande till de potentiellt stora vinster man kan göra, faktorer som traditionellt gynnar en oönskad utveckling av allvarlig brottslighet.

Detta faktum är i sig en anledning att se över hur samhället bättre kan bekämpa brottslighet med stulna identiteter. Vidare vet vi att brottslighet av denna typ där risk–nytta-förhållandet så tydligt är på den kriminellas sida lätt attraherar den grova organiserade brottslighetens intressen, något som i sig kan leda till en ännu värre situation än annars för inblandade brottsoffer, medierapportörer och enskilda tjänstemän i rättsapparaten då den grova organiserade brottsligheten ofta engagerar såväl övervåld som olaga hot och utpressning för att nå sina mål.

Mot ovanstående bakgrund föreslår vi en översyn över regelverk och sanktionsmöjligheter som ger bättre möjligheter än idag att bekämpa brottslighet med stulna identiteter, och att riksdagen ger regeringen detta tillkänna.

Stockholm den 25 september 2013

Finn Bengtsson (M)

Lena Asplund (M)

Åsa Coenraads (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en plan för bekämpning av stulna identiteter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.