Skärpta straffsatser för smuggling av cigaretter

Motion 2013/14:Ju327 av Henrik Ripa (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över straffsatserna för smuggling av cigaretter.

Motivering

Tullverkets beslagsstatistik visar att mellan januari och juni 2013 beslagtogs över 13 000 000 cigaretter. På varje paket som inte blir beslagtaget är vinstmarginalen hög, vilket gör cigarettsmuggling till en mycket lukrativ verksamhet. Som en motvikt till dessa vinster gäller det att minska incitamenten till smuggling av cigaretter. En av dessa åtgärder är skarpa straff oavsett om det gäller storskalig införsel, frekvent illegal införsel eller skattebrott på cigaretter. Dagens straffsatser är för inkonsekventa och för låga. Det blir än attraktivare att bedriva illegal verksamhet om risken för kännbara fängelsestraff förefaller liten. Syftet med en harmoniserad och höjd straffsats är, förutom att straffa den skyldige, att samhället sänder en tydlig signal att smuggling av cigaretter är något som inte tolereras. Den höjda straffsatsen avskräcker på så sätt potentiella smugglare.

Konsekvenserna av smugglingen av cigaretter är problematiskt ur flera perspektiv. För det första är sambandet mellan rökning och allvarliga sjukdomar vetenskapligt belagt. Därför har Sverige infört tobaksskatt vid införsel för annat än privat bruk för att täcka åtminstone delar av sjukhuskostnader för vård av rökare. Vid illegal försäljning av insmugglade cigaretter försvinner möjligheten för staten att ta in dessa nödvändiga skatter.

Vidare är de insmugglade cigaretterna billigare än de varor som säljs lagligt på den svenska marknaden. Då nio av tio börjar röka när de är unga är det viktigt att begränsa tillgången till cigaretter för unga. Den låga kostnaden gör att illegala cigaretter är attraktiva för mer priskänsliga konsumenter, vilken kategori ungdomar generellt tillhör. Den mest skadliga konsumtionen av cigaretter är den dagligvisa. Genom en hög kostnad för cigaretter blir det svårt för ungdomar att ha råd med detta konsumtionsmönster. I och med tillgång till illegala cigaretter försvinner detta hinder. Man vet också att många av smuggelcigaretterna innehåller mer giftiga ämnen än de lagliga.

Ytterligare ett perspektiv är att cigarettsmugglingen är en central inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Flertalet myndigheter fastslår detta mönster. Att minska incitamenten för smuggling av cigaretter är ett sätt att minska ett av den organiserade brottslighetens mest inkomstbringande pengaflöden.

Genom att överväga att se över straffsatserna för smuggling av cigaretter får den organiserade brottsligheten minskade resurser. Dessutom går inte skatteintäkter förlorade i lika hög utsträckning och mindre köpstarka grupper som ungdomar får ett minskat utbud av billiga illegala cigaretter.

Stockholm den 24 september 2013

Henrik Ripa (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över straffsatserna för smuggling av cigaretter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.