Åtgärder mot trafikbrott

Motion 2013/14:T472 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bötesbeloppen för trafikförseelser delvis ska baseras på den bötfälldes inkomst.1

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett pricksystem för körkortsinnehavare där tre trafikförseelser leder till indraget körkort.

1 Yrkande 1 hänvisat till JuU.

Motivering

Idag har vi fasta bötesbelopp för trafikförseelser som att överträda hastighetsbegränsning, köra mot rött, omkörning i kurva med skymd sikt med mera. Detta innebär i praktiken att straffet är avsevärt mindre kännbart för välbeställda än för mindre bemedlade. En förare med mycket god ekonomi upplever därför inte bötesbeloppet som något annat än ett mindre irritationsmoment, vilket inte alltid avskräcker från att bryta mot trafikreglerna. Av den anledningen bör bötesbeloppet vara beroende av trafiksyndarens inkomst, vilket gäller i bland annat Finland. Dock bör bötesbeloppens lägsta nivå inte avvika nämnvärt från dagens nivåer. Detta borde kunna införas i Sverige genom att dagsböter utdöms för fortkörning och annat likvärdigt risktagande, precis som för rattfylleri, och regeringen bör återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Enligt vissa studier är ökad risk för indraget körkort ett än mer effektivt sätt att motivera förare att följa trafikregler. Därför bör ett pricksystem för körkortet införas, där ett trafikbrott leder till böter och en prick i körkortet. Efter två trafikbrott skickas ett varningsbrev till körkortsinnehavaren där vederbörande informeras om att den tredje pricken innebär att körkortet dras in. En prick i ett körkort bör försvinna efter fem år. Liknande system finns i flera europeiska länder och enligt utvärderingar märks en mätbar effekt i form av minskat antal dödsfall i trafiken. Detta system bör införas även i Sverige. Det ovan anförda bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2013

David Lång (SD)

Mikael Jansson (SD)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bötesbeloppen för trafikförseelser delvis ska baseras på den bötfälldes inkomst.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett pricksystem för körkortsinnehavare där tre trafikförseelser leder till indraget körkort.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.