Straffskalan för cigarettsmuggling

Motion 2013/14:Ju274 av Hans Wallmark (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-02
Numrering
2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan bör ses över när det gäller cigarettsmuggling.

Motivering

Begreppet ”cigarettsmuggling” handlar idag inte om någon svensk medborgare som har med sig en tobakslimpa för mycket efter semesterresan. Istället handlar det om då fordon tas in i landet med cigarettlaster som snarast kan mätas i hundratals kilo eller rent av ton. En stark koppling kan misstänkas finnas till den grova organiserade brottsligheten som även ägnar sig åt narkotika, illegala vapen och människohandel. Med smugglingen byggs nämligen leveranskedjor upp som sedan kan användas i andra sammanhang. Dessutom kan lyckad cigarettsmuggling användas som finansieringskälla för tidigare nämnda brottslighet.

Det handlar om en stor utmaning. Under 2010 beslagtog tullen över 76 miljoner cigaretter, vilket är lite av ett rekord. Ett ”normalår” ligger tullens beslag av cigaretter på cirka 20–30 miljoner cigaretter. Självfallet är detta också ett stort problem i Skåne. Enligt Handelns Utredningsinstitut så ökade cigarettsmugglingen med närmare 300 procent 2009, vilket innebär cirka två miljarder i förlorade skatteintäkter.

En anledning till den omfattande och troligtvis starkt ökande cigarettsmugglingen uppges vara att straffen inte står i proportion till de ekonomiska vinster som kan göras. Jämfört med de pengar som kan tjänas i samband med narkotika eller illegala vapen uppfattas än så länge detta som ett inte lika allvarligt brott.

Utöver de problem som skapas med att smugglingsrutter byggs upp som kan användas för andra ändamål går det heller inte alltid att kvalitetssäkra produkterna även om de säljs med påståenden om att vara äkta produkter av välkända märken. Illegal försäljning av miljontals cigaretter innebär också att statskassan går miste om inkomster både i form av tobaksskatt och moms.

Det är rimligt att en översyn görs av straffen för cigarettsmuggling med riktning mot mer kännbara för dem som ägnar sig åt grovt illegalt införande.

Stockholm den 2 oktober 2013

Hans Wallmark (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan bör ses över när det gäller cigarettsmuggling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.