Införa grovt sexköpsbrott

Motion 2013/14:Ju397 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grovt sexköpsbrott med fängelse som minimistraff ska införas i straffskalan.

Motivering

För femton år sedan röstades sexköpslagen igenom i Sveriges riksdag, en lag som gjorde det lagligt att sälja, men inte att köpa, sex. År 2005 införlivades lagen som en del av brottsbalken och återfinns numera under dess sjätte kapitel om sexualbrott. År 2011 skärpte regeringen maxstraffet för sexköp från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen var att det skulle underlätta för domstolarna att döma ut straff som verkligen avspeglade allvarliga och grova sexköp.

Trotts detta kunde DN avslöja, efter en granskning av samtliga sexköpsdomar i Sverige våren 2013, att så gott som ingen döms till fängelse för sexköp.1 Sedan lagens tillkomst har endast fängelsestraff utdömts två gånger (ett fall 2005 och ett fall 2011). I artikeln ges ett talande exempel för hur verkningslös lagen är:

I fjol lyckades polisen i Göteborg klara upp en stor traffickinghärva där rumänska kvinnor hölls under slavliknande förhållanden och såldes till hundratals svenska män. 141 män åtalades för köp av sexuell tjänst, 16 av dem frikändes och resten fick – dagsböter.2

Att sexköpare riskfritt kan begå allvarliga sexköpsbrott och utnyttja offer för människohandel, medvetna om att det räcker med att betala böter för att få problemet ur världen, är inte en tillfredsställande ordning.

För att lösa problemet med för låga straff och för att göra sexköpslagen mer effektiv, föreslår vi att grovt sexköpsbrott ska införas med fängelse som minimistraff i straffskalan. Brottet bör förslagsvis främst vara förbehållet personer som döms till sexköp och som tidigare dömts för sådan brottslighet, eller för personer som köpt sex av särskilt utsatta – exempelvis traffickingoffer.

Stockholm den 2 oktober 2013

Richard Jomshof (SD)

Kent Ekeroth (SD)

[1]

Sexköp har aldrig gett fängelse. Publicerad 2013-05-27 på www.dn.se.

[2]

Sexköp har aldrig gett fängelse. Publicerad 2013-05-27 på www.dn.se.

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grovt sexköpsbrott med fängelse som minimistraff ska införas i straffskalan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.