Riksdagens protokoll 2013/14:78 Onsdagen den 5 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:78

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2013/14:78

Onsdagen den 5 mars

Kl. 09:00 - 21:11

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 27 februari justerades.  

2 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 6 mars kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Peter Norman (M), landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), statsrådet Ulf Kristersson (M), statsrådet Erik Ullenhag (FP) och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M). 

3 § Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 14 februari hade kommit in. 

4 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:315

Till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.