Statlig förvaltning och statistikfrågor

Betänkande 2017/18:FiU25

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 mars 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU25)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett så kallat tillkännagivande att ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Myndigheterna bör göra offentliga handlingar tillgängliga i maskinläsbart skick.

Öppna data kan beskrivas som digital information som är fri att använda, återanvända och sprida utan annat förbehåll än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Riksdagens tillkännagivande kom när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom åtgärder redan har vidtagits i vissa frågor och att arbete pågår i andra.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motion 2017/18:3894 yrk. 24, avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 32

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-08
Trycklov: 2018-03-09
Reservationer: 6
Betänkande 2017/18:FiU25

Alla beredningar i utskottet

2018-02-27

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU25)

Finansutskottet vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Myndigheterna bör göra offentliga handlingar tillgängliga i maskinläsbart skick.

Öppna data kan beskrivas som digital information som är fri att använda, återanvända och sprida utan annat förbehåll än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Finansutskottets förslag till tillkännagivande kom när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Utskottet föreslog också att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom åtgärder redan har vidtagits i vissa frågor och att arbete pågår i andra.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-03-13
Debatt i kammaren: 2018-03-14
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:FiU25, Statlig förvaltning och statistikfrågor

Debatt om förslag 2017/18:FiU25

Webb-tv: Statlig förvaltning och statistikfrågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-03-14
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 11
Stillbild från Beslut: Statlig förvaltning och statistikfrågor, Beslut

Beslut: Statlig förvaltning och statistikfrågor

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Den statliga myndighetsstrukturen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:442 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

  2017/18:443 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

  2017/18:2364 av Boriana Åberg (M),

  2017/18:2741 av Jenny Petersson och Michael Svensson (båda M),

  2017/18:2928 av Boriana Åberg (M),

  2017/18:3004 av Sofia Fölster (M) och

  2017/18:3227 av Michael Svensson (M).
 2. Digitalisering och it i den statliga förvaltningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ge samtliga statliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data och se till att de statliga myndigheterna tillgängliggör offentliga handlingar i maskinavläsbart skick, och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 24 och

  avslår motionerna

  2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 17,

  2017/18:94 av Mattias Bäckström Johansson (SD),

  2017/18:1788 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3,

  2017/18:2033 av Anette Åkesson och Niklas Wykman (båda M),

  2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

  2017/18:2867 av Rickard Nordin (C) och

  2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 15 och 40.
  • Reservation 1 (S, MP)
  • Reservation 2 (SD)
 3. Statliga myndigheters lokalkostnader

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:3501 av Per Åsling (C) yrkande 2 och

  2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 23.
  • Reservation 3 (C)
 4. Staten som arbetsgivare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:164 av Jeff Ahl och Dennis Dioukarev (båda SD) yrkande 2,

  2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

  2017/18:2952 av Betty Malmberg (M),

  2017/18:3056 av Carl Schlyter m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2 samt

  2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 21.
 5. Statens fastigheter och statlig mark för bostäder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S),

  2017/18:3052 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2 och

  2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 6-8.
  • Reservation 4 (L)
 6. Fortifikationsverket

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 48.
  • Reservation 5 (SD)
 7. Föreningslivets möjlighet att använda försvarsmark

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3402 av Sten Bergheden (M).
 8. Statens ägande i Akademiska Hus AB

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:1899 av Finn Bengtsson och Lotta Finstorp (båda M) och

  2017/18:3247 av Erik Bengtzboe (M).
 9. Statens ägande i Vasallen AB

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:1923 av Jesper Skalberg Karlsson (M).
 10. Samkörning av lägenhetsregistret

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 5.
  • Reservation 6 (SD)
 11. Full momskompensation till samtliga museer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2773 av Niclas Malmberg (MP).