Till innehåll på sidan

Digitalisering - för Sverige, i tiden

Motion 2017/18:1788 av Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera det digitala perspektivet i utbildningar som rör exempelvis utbildning och vård och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagstiftning rörande utbildning och vård för att riva hinder för digitalisering och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att etablera en nationell it-haverikommission för att bättre utvärdera och dra lärdom av offentliga satsningar inom it och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdatera exempelvis arbetsrätt och skattelagstiftning för att underlätta för den nya digitala ekonomi som växer fram, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att digitaliseringen bör få en framskjuten plats i utvecklingen av landsbygd och glesbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många håll i Sverige finns en god it-infrastruktur, men det offentliga har ännu inte riktigt tagit steget fullt ut att använda sig av dessa möjligheter. Det innebär både en dyrare verksamhet för det offentliga, en sämre service för medborgarna och att Sveriges näringsliv förlorar kampen mot företag från andra länder för att de inte har en hemmamarknad i framkant. Därför måste det offentliga ta steg framåt. Det behövs därför en översyn och förändring av lagstiftning som idag hindrar utvecklingen inom utbildning och vård. Exempelvis bör fjärrundervisning tillåtas inom fler relevanta ämnen, och det bör också vara möjligt att anordna fjärrundervisning på entreprenad.

Ett annat hinder för utvecklingen av it inom offentliga verksamheter, vid sidan av lagstiftning, är attityder och kunskapsbrister bland tjänstemän och personal. Genom att i högre utsträckning göra it till en del av utbildningar inom vård och utbildning bör it bli en allt mer integrerad del av dessa yrkeskårers verksamhet.

Vi ser också exempel på många it-satsningar i det offentliga som inte går som planerat, Transportstyrelsens it-haveri utgör ett sentida exempel. Det innebär att stora resurser satsas till ingen eller ringa nytta eller till och med visar sig vara en risk för Sveriges säkerhet. Därför bör en nationell it-haverikommission tillsättas för att bättre utvärdera och dra lärdomar av offentliga satsningar inom it.

En tydlig digital agenda inom det offentliga torde också driva på utvecklingen i de områden i landet där it-infrastrukturen är bristfällig. För att ytterligare stärka tillgången till bredband i hela landet bör it ses som ett femte transportslag och jämställas med satsningar på väg, järnväg, sjöfart och flyg. Det är dessutom viktigt att digitaliseringen får en framskjuten plats i utvecklingen av landsbygd och glesbygd, då tillgången till internet ger helt nya möjligheter när det gäller att bibehålla och höja kulturstandard, kommunalservice, skola etc i glesbygden. 

Vi ser även på företagssidan att lagstiftningen inte riktigt hinner med den snabba utveckling som sker kopplat till digitaliseringens affärsmöjligheter. Därför är det viktigt att uppdatera lagstiftning kring exempelvis arbetsrätt, upphovsrätt och skatter för att både småföretagare och övrigt näringsliv ska ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

 

 

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera det digitala perspektivet i utbildningar som rör exempelvis utbildning och vård och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagstiftning rörande utbildning och vård för att riva hinder för digitalisering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att etablera en nationell it-haverikommission för att bättre utvärdera och dra lärdom av offentliga satsningar inom it och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdatera exempelvis arbetsrätt och skattelagstiftning för att underlätta för den nya digitala ekonomi som växer fram, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att digitaliseringen bör få en framskjuten plats i utvecklingen av landsbygd och glesbygd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.