Till innehåll på sidan

Ge alla museer likvärdiga möjligheter att dra av full ingående moms

Motion 2017/18:2773 av Niclas Malmberg (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att ge samtliga museer full momskompensation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Museiverksamhet är ej momspliktig (mervärdesskattelagen 3 kap. 11 § 4 stycket). Detta för att besökare inte ska betala moms för en samhällsresurs. Konsekvensen är förstås samtidigt att den ingående momsen inte har en utgående moms att kvittas mot. Länsmuseer som inte är förvaltningar (dvs stiftelser, aktiebolag eller föreningar) får med dagens regler ej kompensation för detta. Sammantaget innebär det en direkt kostnad för landets länsmuseer om 27 miljoner kronor, eller i genomsnitt ca 1,3 miljoner kronor/museum.

Utöver att ekonomiskt belasta dessa museer är det en skevhet i systemet att museer skattemässigt hanteras olika, dvs då länsmuseer som är organiserade i förvaltningsform har rätt att lyfta av moms. För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan museer, oavsett vilken organisationsform som valts, bör regeringen låta utreda en utvidgning av regelverket så att samtliga museer får full momskompensation.

 

 

Niclas Malmberg (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att ge samtliga museer full momskompensation och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.