Till innehåll på sidan

Säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg

Motion 2017/18:443 av Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-28
Granskad
2017-09-28
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sin instruktion för myndigheten Statens museer för världskultur tydliggöra att säte i Göteborg innebär att myndighetschefen och ledande chefer ska arbeta från Göteborg och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över instruktioner för svenska myndigheter så att det tydliggörs att säte innebär att en myndighet ska ha sin myndighetschef och ledning på orten som är utpekad som säte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg i enlighet 2 § i förordning med instruktion för Statens museer för världskultur (SFS 2007:1185). Trots detta fuskflyttade föregående myndighetschef myndighetens faktiska säte till Stockholm.

Under den tidigare ledningsgruppen arbetade sju av åtta chefer i myndighetens ledningsgrupp från Stockholm och inte från myndighetens säte i Göteborg. Ekonomiansvar, personalansvar, kommunikationsansvar, planeringsansvar och fastighetsansvar flyttades till huvudstaden. Myndighetschefen, överintendenten, var enligt tidningen GT:s granskning under 2014 inte på sin arbetsplats i Göteborg ens två gånger i månaden.

På ett svar på en skriftlig fråga till kulturministern går det att tolka att det ligger inom regeringens förvaltningspolitik att tillåta myndigheter att flytta på sitt eget säte som man själv önskar. Kulturministerns ointresse för denna för Göteborg principiellt viktiga fråga är beklämmande.

Mot bakgrund av ovanstående beskrivna fuskflytt av en myndighet från dess säte i Göteborg behöver det tydliggöras att en myndighets säte innebär att myndighetschefen och dess ledningsgrupp ska arbeta från det utpekade sätet.

 

Robert Hannah (L)

 

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sin instruktion för myndigheten Statens museer för världskultur tydliggöra att säte i Göteborg innebär att myndighetschefen och ledande chefer ska arbeta från Göteborg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över instruktioner för svenska myndigheter så att det tydliggörs att säte innebär att en myndighet ska ha sin myndighetschef och ledning på orten som är utpekad som säte och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.