Till innehåll på sidan

Statliga myndighetsjobb i hela Sverige

Motion 2017/18:442 av Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-28
Granskad
2017-09-28
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att nya myndigheter placeras i en annan storstadsregion än Stockholm i framtiden och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvaltningsmyndigheters placering enligt förvaltningsinstruktioner innebär en begränsning av var ledande tjänster i en myndighet kan placeras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När det kommer till hur statens myndigheter är placerade i landet finns ett oproportionerligt stort antal av dem i Stockholmsregionen. En rapport från Västsvenska Handelskammaren visar att ca 150 av runt 235 förvaltningsmyndigheter ligger i Stockholm. Göteborgsregionen är kraftigt underrepresenterad med endast en handfull myndigheter som har huvudkontoret där, fyra för att vara exakt. Samma sak gäller Skåneregionen.

Av de myndigheter som Alliansen upprättade hamnade tre fjärdedelar i Stockholm. Nuvarande regering fortsätter med Stockholmscentreringen då dess första nya myndighet, Upphandlingsmyndigheten, placerats i Stockholm. Detta trots att ett av regeringspartierna, Miljöpartiet, i sitt valmanifest markerade att de ville se statliga jobb i hela landet.

I en större stad som Göteborg finns allt som myndigheter behöver för sitt arbete. En stor arbetsmarknad för att hitta rätt kompetens hos medarbetare, både specialister och stabsfunktioner, goda förbindelser för möten samt möjligheter till nätverk med näringsliv, akademi och andra intressenter, för att nämna ett par exempel. Göteborg kan ge myndigheter tillgång till andra kompetenser och erfarenheter än de som blir tillgängliga vid en slentrianplacering i Stockholm eller som skulle bli tillgängliga vid en placering på en mindre ort. Trots detta har bland annat Statens museer för världskultur, som är placerad i Göteborg, valt att flytta över 7 av 8 chefstjänster till Stockholm. Tvärtemot vad myndighetsinstruktioner säger – i praktiken flyttar myndighetens placering till Stockholm. Denna trend måste stoppas – hela Sverige måste kunna leva.

Storstadsregioner har bäst möjligheter att erbjuda statliga myndigheter en mångfasetterad arbetsmarknad med många kvalificerade kandidater. Men regeringen verkar inte vara medveten om att det finns fler storstadsregioner än Stockholm. Göteborgsregionen och Malmöregionen kan, behöver och bör ha fler förvaltningsmyndigheter.

 

<

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att nya myndigheter placeras i en annan storstadsregion än Stockholm i framtiden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvaltningsmyndigheters placering enligt förvaltningsinstruktioner innebär en begränsning av var ledande tjänster i en myndighet kan placeras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.