Till innehåll på sidan

Låt lärosätena äga sina fastigheter och sälj Akademiska Hus

Motion 2017/18:3247 av Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för universitet och högskolor att äga fastigheter samt att se över möjligheterna att sälja bolaget Akademiska Hus i delar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska statens bolag Akademiska Hus äger en betydande mängd fastigheter som primärt nyttjas av statens universitet och högskolor. Detta är en konstruktion som uppstått till följd av att universiteten och högskolorna inte kan äga sina egna fastigheter.

Universitet och högskolor ska förvisso fokusera på sitt kärnuppdrag, men att äga de fastigheter man bedriver sin verksamhet i möjliggör för både långsiktighet, ansvars­tagande över fastigheterna och en ekonomisk stabilitet över tid.

Den sittande regeringen har därutöver använt Akademiska Hus som en budget­regulator, då man höjt avkastningskraven och därmed höjt kostnaderna för universitet och högskolor. Således har man kunnat stärka statskassan genom att dra ner på resurser till utbildning utan att behöva stå för det offentligt.

Regelverket bör ändras för att möjliggöra för universitet och högskolor att äga sina egna fastigheter. Således försvinner även behovet av bolaget Akademiska Hus, som då bör säljas i delar.

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för universitet och högskolor att äga fastigheter samt att se över möjligheterna att sälja bolaget Akademiska Hus i delar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.