Till innehåll på sidan

Lagstiftning om politiskt oberoende myndighetschefer och landshövdingar

Motion 2017/18:164 av Jeff Ahl och Dennis Dioukarev (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-25
Granskad
2017-09-25
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om karantänsbestämmelser och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lag om kompetens och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om landshövdingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har problem med myndighetschefer på olika nivåer som tyvärr låter sina egna ideologiska preferenser styra kommunikationen och sitt arbete inom respektive myndighet. Detta är under inga omständigheter värdigt ett påstått icke-korrupt land som Sverige.

Vidare är det tveksamt om Sverige går att kalla för ett icke-korrupt land, många före detta toppolitiker får diverse tunga tjänster inom det offentliga Sverige efter sin politiska karriär. Likaså är förekomst av nepotism ett växande problem i hela den offentliga samhällskroppen.

Därför bör staten aktivt verka för att vända denna utveckling och sätta kompetens före partibok eller politisk hemvist. Det borde i större utsträckning vara en stark skiljevägg mellan att arbeta inom myndighet eller inom det politiska verksamhetsområdet.

Karantänsbestämmelser

Bara de som aldrig varit eller sedan fem år tillbaka inte varit medlem i ett politiskt riksdagsparti ska kunna utses till högre chef inom olika myndigheter. Vilken chefsnivå detta berör bör såklart utredas vidare och kan av olika skäl variera från myndighet till myndighet, men det ska inte enbart röra det övre skiktet av chefer utan även gälla chefsnivåer under de högsta.

På partiernas riksdagskanslier samt i Regeringskansliet samt departement ska det såklart fortsatt finnas möjligheter för att ha personer som är chef för de politiska tjänstemännen.

Samma sak gäller personer som får i uppdrag av regeringen att leda utredningar eller som utses till nationella samordnare.

Lag om kompetens

Ingen som arbetar som högre chef inom en myndighet får sakna kompetens eller förståelse för myndighetens verksamhet, personen måste ha arbetat inom myndigheten sedan tidigare för att kunna utses till högre chefsnivåer. Därför ska det enligt lag inte vara möjligt att utnämnas till högre chefsposter utan tidigare erfarenhet inom myndigheten. Därför bör regeringen utreda och därefter komma med ett lagförslag.

Landshövdingar

För att kunna utnämnas till landshövding i ett län måste du bott där längre än du bott i något annat län, annars ska inte individen kunna utses till landshövding. Du kan enbart bli utsedd som landshövding om du aldrig varit eller om det var fem år sedan du sist var medlem i ett politiskt riksdagsparti.

 

Jeff Ahl (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om karantänsbestämmelser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU36
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lag om kompetens och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om landshövdingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.