Till innehåll på sidan

Protokoll 2017/18:84 Onsdagen den 14 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:84

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2017/18:126 till justitieutskottet 

2017/18:129 till civilutskottet 

2017/18:137 och 142 till finansutskottet

2017/18:152 till arbetsmarknadsutskottet  

2017/18:154 till konstitutionsutskottet

2017/18:161 och 166 till trafikutskottet  

2017/18:163 till miljö- och jordbruksutskottet  

2017/18:168 och 173 till socialförsäkringsutskottet  

Skrivelser

2017/18:75 till konstitutionsutskottet

2017/18:141 till försvarsutskottet

Redogörelse

2017/18:NR1 till utrikesutskottet

EU-dokument

KOM(2018) 127 till utrikesutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 7 maj.

§ 2  Integritetsskydd vid signalspaning

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.