Till innehåll på sidan

Översyn av antalet myndigheter och deras verksamhet

Motion 2017/18:3227 av Michael Svensson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över antalet myndigheter och deras verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statens byråkrati sväller. Nya myndigheter, verk och styrelser inrättas, ibland även för att lösa eller bevaka mindre problem. Enligt Parkinsons lag kommer myndigheten att hitta fler problem att lösa och att anställa fler människor. I syfte att effektivisera myndigheternas arbete och säkerställa att våra gemensamma skattekronor används på ett optimalt sätt bör därför en utredning tillsättas med uppdraget att se över myndighets­strukturer, antalet myndigheter och dess verksamhet.

Med anledning av ovanstående bör riksdagen tillkännage som sin mening att tillsätta en sådan utredning.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över antalet myndigheter och deras verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.