Skogspolitik

Betänkande 2016/17:MJU13

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 maj 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om skogspolitik (MJU13)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om skogspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om skogar med höga naturvärden, frivilliga avsättningar av skog och skogsbruk och skogsskötsel.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-04-03
Reservationer: 14
Betänkande 2016/17:MJU13

Alla beredningar i utskottet

2017-03-14

Nej till motioner om skogspolitik (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om skogspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om skogar med höga naturvärden, frivilliga avsättningar av skog och skogsbruk och skogsskötsel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
Stillbild från Debatt om förslag 2016/17:MJU13, Skogspolitik

Debatt om förslag 2016/17:MJU13

Webb-tv: Skogspolitik

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-05-03
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 11, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. De nationella miljömålen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:161 av Ann-Britt Åsebol (M) och

   2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 7.
   • Reservation 1 (V)
  2. Skogar med höga naturvärden

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 3 och 6.
   • Reservation 2 (V)
  3. Frivilliga avsättningar av skog

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och

   2016/17:3172 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3.
   • Reservation 3 (M, C)
   • Reservation 4 (V)
  4. En kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull skog

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 17 och

   2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3.
   • Reservation 5 (SD)
   • Reservation 6 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1020011
   M730011
   SD04106
   MP21004
   C00193
   V18003
   L16003
   KD14002
   -0002
   Totalt244411945
   Ledamöternas röster
  5. Skogens betydelse för klimat samt bioekonomi

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 1,

   2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) och

   2016/17:3034 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C).
  6. Skogens sociala värden

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 9 och 10.
   • Reservation 7 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1020011
   M720012
   SD41015
   MP21004
   C19003
   V01803
   L16003
   KD14002
   -0002
   Totalt28518145
   Ledamöternas röster
  7. Markägarens rättsliga ansvar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4 och

   2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 8.
   • Reservation 8 (SD)
   • Reservation 9 (V)
  8. Skogsbruk och skogsskötsel

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 5 och 8 samt

   2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 13.
   • Reservation 10 (SD)
   • Reservation 11 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1020011
   M720111
   SD04205
   MP21004
   C19003
   V00183
   L16003
   KD14002
   -0002
   Totalt244421944
   Ledamöternas röster
  9. Markavvattning och dikning av skogsmark

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:2419 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) och

   2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 11.
   • Reservation 12 (SD)
  10. Avverkningsanmälningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 21 och

   2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10.
   • Reservation 13 (SD)
   • Reservation 14 (C)
  11. Certifiering av skogsbruk

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15.
  12. Användning av främmande trädslag

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).
  13. Mål för andelen träbyggande

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:972 av Jamal Mouneimne och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkande 1.
  14. Motioner som bereds förenklat

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.