Skogspolitik

Debatt om förslag 27 april 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Nej till motioner om skogspolitik (MJU13)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om skogspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om skogar med höga naturvärden, frivilliga avsättningar av skog och skogsbruk och skogsskötsel.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.