Till innehåll på sidan

Protokoll 2016/17:104 Onsdagen den 3 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:104

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2016/17:23 för torsdagen den 20 april från justitieutskottet,

prot. 2016/17:39 för tisdagen den 18 april från konstitutionsutskottet samt

prot. 2016/17:40 för torsdagen den 20 april från konstitutionsutskottet.

§ 2  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Utbildningsutskottets betänkanden

2016/17:UbU16 Vuxenutbildningen

2016/17:UbU17 Skolväsendet – grundläggande om utbildningen

2016/17:UbU18 Skolväsendet – lärare och elever

2016/17:UbU19 Skolväsendet – övergripande skolfrågor

Utrikesutskottets betänkanden

2016/17:UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

2016/17:UU17

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.