Protokoll 2016/17:101 Torsdagen den 27 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:101

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 6 april justerades.

§ 2  Avsägelser

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att

Anna-Caren Sätherberg (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet.
Kammaren biföll denna avsägelse.
Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att

Patrik Engström (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet från och med den 8 maj.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade
att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Anna-Caren Sätherberg som ledamot i näringsutskottet, Patrik Engström som suppleant i näringsutskottet och Marie Olsson som suppleant i socialförsäkringsutskottet samt
att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Cecilie Tenfjord-Toftby

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.