Skogens viktiga roll i en biobaserad ekonomi

Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens roll i en biobaserad ekonomi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vår skog och det svenska skogsbruket har en nyckelroll för att vi ska klara av klimatfrågan och den fortsatta övergången till en biobaserad ekonomi. Regeringen har som mål att Sverige ska vara en av världens första koldioxidfria välfärdsstater och att vår transportsektor ska vara oberoende av fossila utsläpp 2030.

Genom att använda trä i stället för fossilbaserade material undviker vi utsläpp och håller dessutom undan koldioxid från atmosfären. För att åstadkomma noll nettoutsläpp måste vi i mycket högre grad än i dag använda hållbart producerat trä i stället för fossilbaserade material, som byggmaterial i våra hus och i en mängd andra användningsområden.

Det byggs trähus som flerfamiljshus på flera platser i landet, bland annat i Västerås. Enligt 1994 års ändrade byggregler är det nu tillåtet att bygga hus högre än två våningar med trästomme. Det finns en enorm potential i att använda den svenska skogen i svensk byggindustri. Intresset för att bygga mer i trä finns på flera håll i landet men skulle behöva stimuleras ytterligare för att vi ska nå våra högt uppsatta klimatmål.

Skogen är en stor källa till förnybar energi, som vi behöver utnyttja ännu mer än i dag. Redan nu använder vi stora volymer biobränslen från skogen inom värmesektorn vilket gör att vi redan kunnat ta bort stora delar av tidigare fossila utsläpp. I transportsektorn har vi inte kommit lika långt, och där har vi fortfarande har arbete kvar för att nå en storskalig användning av biobränslen från svenska skogar.

Man ska komma ihåg att skogsbrukets klimatnytta dels sker när skogen växer till och binder in koldioxid från atmosfären, dels när vi sen använder biomassan istället för fossilbaserade material. Det är därför jätteviktigt att vi fortsätter främja ett aktivt, hållbart, skogsbruk med ökad tillväxt.

Att uthålligt bruka skogen är inte bara en möjlighet, det är också vårt ansvar. Den brukade skogen behöver skötas, planteras, röjas och gallras för att det ska bli bra produkter i slutändan. Genom att använda skogen som bas kan vi skapa jobb och välfärd i hela landet, öka Sveriges konkurrenskraft internationellt och kraftfullt minska våra klimatpåverkande utsläpp.

Vi behöver jobba framsynt med de verktyg vi har för att skogen ska fortsätta att vara en viktig grund i vårt välstånd och bidra till alla de viktiga ekosystemtjänster som finns av skogen.

 

 

Anna Wallén (S)

 

Lars Eriksson (S)

Pia Nilsson (S)

Åsa Eriksson (S)

 

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens roll i en biobaserad ekonomi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.