Artskyddsdirektivet

Motion 2016/17:2607 av Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör förhindra att myndigheter förbjuder en skogsägare att avverka utan att rimlig ersättning betalas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige är en demokrati och ett rättssamhälle.

När samhällets intressen kan kräva att en markägares mark löses in genom t ex expropriation eller genom att naturreservat eller liknande bildas så förutsätter detta att markägaren kompenseras enligt expropriationslagstiftningen. Detta är och borde vara en självklarhet. Så är det tyvärr inte längre, i en del uppmärksammade fall.

I Ölme i Värmland har länsstyrelsen beslutat att tolka artskyddsförordningen så att staten kan förbjuda en skogsägare att avverka utan att någon ersättning ska utgå. Naturvårdsverket svävar tyvärr på målet om detta är rimligt eller ej.

Orsaken till länsstyrelsens beslut är att bombmurklan, en sällsynt svamp, växer på området. Nu ligger frågan för prövning i rättssystemet.

Artskyddsförordningen innehåller ingen rätt till ersättning. Eftersom regelverket omfattar väldigt många arter – varav flera inte ens är hotade – så kan det innebära att det mesta av skogsbruket kan stoppas utan att markägaren får någon ersättning. En sådan utveckling kommer drabba jobb och tillväxt och det kommer fördröja övergången till det hållbara samhället.

I fallet med bombmurklan menar statens representanter till och med att markägaren väl kan klara sig ändå trots att staten går in och förbjuder honom att bedriva skogsbruk på den mark han äger.

Oavsett hur domstol kommer att döma i denna fråga är det djupt allvarligt att statliga myndigheter agerat som man gjort och uppenbarligen resonerar som så att staten borde kunna ta ifrån en markägare rätten till att bedriva skogsbruk utan att betala ersättning för detta.

Samma principiella frågeställning gäller också i vattendirektivet, där kommuner anser sig kunna förbjuda lantbrukare att använda tillåtna kemiska bekämpningsmedel enligt gällande regelverk utan att kompensera med ersättning för restriktioner i markanvändningen.

Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att analysera det som skett och se över vilka förändringar som kan behövas i artskyddsförordning och vattendirektiv för att detta inte ska kunna upprepas.

 

 

Daniel Bäckström (C)

Staffan Danielsson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör förhindra att myndigheter förbjuder en skogsägare att avverka utan att rimlig ersättning betalas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.