Budgetproposition för 2016

Proposition 2015/16:1

Budgetproposition för 2016

Regeringens proposition 2015/16:1

Budgetpropositionen för 2016

Förslag till statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2015/16:1

Budgetpropositionen för 2016

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2016.

Stockholm den 15 september 2015

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2016 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

PROP. 2015/16:1

Förslag till statens budget för 2016

Utgifter

Tusental kronor

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

12 717 244

Utgiftsområde

2

Samhällsekonomi
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-09-21 Bordlagd: 2015-09-21 Hänvisad: 2015-09-22 Motionstid slutar: 2015-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (247)
Bilagor (28)
Behandlas i betänkande (29)