Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Betänkande 2015/16:FiU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 december 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Pengar till EU-avgift (FiU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att knappt 32 miljarder kronor ska gå till EU-avgiften för 2016. Finansutskottet, som förberett riksdagens beslut, betonar, liksom tidigare år, att budgetpolitiken i EU ska präglas av restriktivitet och att EU-budgeten bör reformeras och moderniseras.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen . Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 2
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-24
Justering: 2015-12-10
Trycklov: 2015-12-11
Reservationer: 1
Betänkande 2015/16:FiU5

Alla beredningar i utskottet

2015-11-24

Pengar till EU-avgift (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att knappt 32 miljarder kronor ska gå till EU-avgiften för 2016. Utskottet betonar, liksom tidigare år, att budgetpolitiken i EU ska präglas av restriktivitet och att EU-budgeten bör reformeras och moderniseras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-12-16
Debatt i kammaren: 2015-12-17
Stillbild från Debatt om förslag 2015/16:FiU5, Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Debatt om förslag 2015/16:FiU5

Webb-tv: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-12-17
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Anslagen inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Anslagen för 2016Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 27 punkt 2 och avslår motionerna

  2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 13 och

  2015/16:3206 av Erik Ullenhag m.fl. (FP).BemyndigandenRiksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2016.Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 27 punkt 1.
 2. Reformering av EU-budgeten

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 13.
  • Reservation 1 (M)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S111002
  M08004
  SD42006
  MP24001
  C21001
  V18003
  L15301
  KD10150
  -0001
  Totalt232831519
  Ledamöternas röster