Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets bet 2019/20:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2020

Beslut

Tester med självkörande bilar bör underlättas och dispenser för tung trafik förenklas (TU11)

Riksdagen har behandlat ungefär 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om väg- och fordonsfrågor. I samband med detta riktade riksdagen flera uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör arbeta för att det inte ska tas ut avgifter för tillstånd att ha virkesupplag vid allmän väg och att administrationen förenklas för skogsföretag som söker sådana tillstånd.
  • Regeringen bör arbeta för att möjliggöra storskaliga tester av självkörande fordon i verklig miljö.
  • Regeringen bör arbeta för att hanteringen av dispenser för tunga transporter underlättas och förenklas.

Det första förslaget om tillkännagivande som gäller virkesupplag är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i trafikutskottet och inte bygger på en proposition eller en motion. De andra förslagen om självkörande bilar och tunga transporter kommer från förslag i motioner.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag om bland annat en fossilfri fordonsflotta, fossilfri tankning och laddning, enskilda vägar samt långa och tunga lastbilar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till tillkännagivande om att regeringen bör verka dels för en återgång till en ordning där det inte tas ut några avgifter för tillstånd till virkesupplag utmed allmän väg, dels för att Trafikverket snarast underlättar administrationen för skogsföretagen i samband med ansökan om tillstånd för virkesupplag utmed allmän väg. Tillkännagivande om att regeringen bör dels verka för att möjliggöra storskaliga tester av självkörande fordon i verklig miljö, dels ge Trafikverket i uppdrag att utreda hur stor del av vägnätet som kan användas av självkörande fordon samt ta fram en underhållsstrategi för vägmarkeringar. Bifall helt eller delvis till motionsyrkanden om detta. Tillkännagivande om att regeringen bör verka för att dispenshanteringen för tunga transporter underlättas och förenklas, bl.a. genom att Trafikverket erbjuder kommuner möjligheten att till Trafikverket delegera beslut om dispenser för tunga transporter på väg. Bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-17
Reservationer 35
bet 2019/20:TU11

Alla beredningar i utskottet

2020-04-02, 2020-03-10

Tester med självkörande bilar bör underlättas och dispenser för tung trafik förenklas (TU11)

Trafikutskottet har behandlat ungefär 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om väg- och fordonsfrågor. I samband med detta vill utskottet att riksdagen riktar flera uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör arbeta för att det inte ska tas ut avgifter för tillstånd att ha virkesupplag vid allmän väg och att administrationen förenklas för skogsföretag som söker sådana tillstånd.
  • Regeringen bör arbeta för att möjliggöra storskaliga tester av självkörande fordon i verklig miljö.
  • Regeringen bör arbeta för att hanteringen av dispenser för tunga transporter underlättas och förenklas.

Det första förslaget om tillkännagivande som gäller virkesupplag är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion. De andra förslagen om självkörande bilar och tunga transporter kommer från förslag i motioner.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag om bland annat en fossilfri fordonsflotta, fossilfri tankning och laddning, enskilda vägar samt långa och tunga lastbilar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-21
Debatt i kammaren: 2020-04-22
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22
20 förslagspunkter, 14 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En fossilfri fordonsflotta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:193 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:595 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 22,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 5 och 14,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkandena 4 och 7,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 42,

2019/20:2902 av Edward Riedl (M),

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2,

2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 5,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 10, 22 och 23,

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 18,

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 23 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 6 och 7.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 23 5 27 294


2. Strategi för elektrifiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1992 av Lars Hjälmered (M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 17,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 10,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 21 och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 11 8 294


3. Infrastruktur för fossilfri tankning och laddning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:193 av Rickard Nordin (C) yrkande 3,

2019/20:2111 av Maria Nilsson (L),

2019/20:2541 av Cecilia Widegren (M),

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 18,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 3, 5, 11, 13 och 55,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 20,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15,

2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 6 och 7,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 4,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 14, 18 och 20,

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 19 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 77-79.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (KD)

4. Förändring av väghållaransvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1339 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkande 2,

2019/20:1955 av Arman Teimouri (L),

2019/20:2391 av Lars Beckman (M) och

2019/20:3344 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (L)

5. Vinterväghållning på enskilda vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:424 av Helena Lindahl (C),

2019/20:1261 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S) yrkande 1 och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 37.

Reservation 15 (SD, C)

6. Vissa vägfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:190 av Rickard Nordin (C),

2019/20:400 av Per Lodenius (C),

2019/20:865 av Lars Beckman (M),

2019/20:913 av Linda Ylivainio (C),

2019/20:1589 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C),

2019/20:1833 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C),

2019/20:2093 av Lina Nordquist (L),

2019/20:2360 av Lars Beckman (M),

2019/20:2397 av Lars Beckman (M),

2019/20:2515 av Katarina Brännström (M),

2019/20:2757 av Tina Acketoft (L) och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (L)

7. Parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:718 av Markus Wiechel (SD),

2019/20:1752 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2386 av David Josefsson (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 20,

2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 17 och 61.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)

8. Bilpooler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 24,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 33 och

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 29.

Reservation 20 (M, C)

9. Självkörande fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör dels verka för att möjliggöra storskaliga tester av självkörande fordon i verklig miljö, dels ge Trafikverket i uppdrag att utreda hur stor del av vägnätet som kan användas av självkörande fordon samt ta fram en underhållsstrategi för vägmarkeringar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. (L) och

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 9 och

bifaller delvis motionerna

2019/20:1993 av Lars Hjälmered (M),

2019/20:2044 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 12 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 80 och 81.

Reservation 21 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 15 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 22 0 294


10. Dokumentationshantering vid registrering av äldre fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2409 av Sofia Westergren (M) och

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 45.

Reservation 22 (M, SD, C)

11. Andra frågor om motorhobbyn och historiska fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1327 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) yrkande 2,

2019/20:2491 av Cecilia Widegren (M) och

2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-3.

Reservation 23 (SD)

12. A-traktorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:625 av Larry Söder (KD),

2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 43,

2019/20:2971 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 33.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (KD)

13. Långa och tunga lastbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 38,

2019/20:691 av Kjell-Arne Ottosson (KD),

2019/20:1990 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 1-3,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 12,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 56-58,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 30.1 och 39 samt

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 13 och 19.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (C)
Reservation 29 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 10 19 294


14. Tunga transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör verka för att dispenshanteringen för tunga transporter underlättas och förenklas, bl.a. genom att Trafikverket erbjuder kommuner möjligheten att till Trafikverket delegera beslut om dispenser för tunga transporter på väg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:177 av Martina Johansson (C),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 11 och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 30 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 2 1 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


15. Bestämmelser om vissa fordonstyper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 42 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 24, 25, 34, 50 och 54.

Reservation 31 (M)
Reservation 32 (SD)

16. Fordonsbesiktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S).

17. Obesiktigade fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 3 och 4.

18. Övergivna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1480 av Lotta Olsson (M),

2019/20:2190 av Lotta Finstorp (M) och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 97.

Reservation 33 (SD)

19. Några registreringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1592 av Daniel Bäckström (C),

2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 5,

2019/20:3031 av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S) och

2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 34 (SD, C)

20. Tillstånd för virkesupplag vid allmän väg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen bör verka dels för en återgång till en ordning där det inte tas ut några avgifter för tillstånd till virkesupplag utmed allmän väg, dels för att Trafikverket snarast underlättar administrationen för skogsföretagen i samband med ansökan om tillstånd för virkesupplag utmed allmän väg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Reservation 35 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 26 0 294