Jessica Thunander (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns östra
Titel
Lärare (obehörig).
Född år
1973
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Suppleant trafikutskottet 18- och justitieutskottet 18-.

Utbildning

Gymnasieskola, ekonomisk linje, Ållebergsgymnasiet, Falköping, slutår 92. Studier på juristlinjen, Uppsala universitet.

Anställningar

Resesäljare, kundtjänst, stationsvärd, tågmästare, tågvärd, SJ 95-16. Lärare 16-18.

Kommunala uppdrag

Ersättare, regionala utvecklingsnämnden, Västra Götaland 17-18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ersättare, distriktsstyrelsen, Vänsterpartiet Skaraborg 15, ledamot och kassör 16 och ordförande 17- (delat ordförandeskap). Ersättare, styrelsen för Vänsterpartiet Falköping 15 och 19-, ledamot 16 och ordförande 17-18.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2021/22:TU19

  Regeringen har lämnat olika förslag som syftar till att motverka illegal verksamhet i samband med trafikutbildning samt fusk vid förarprov för att på så sätt förbättra trafiksäkerheten. Förslagen innebär bland annat att det ska bli möjligt att stänga av den som fuskar från

  Behandlade dokument
  118
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  43 
  Anföranden och repliker
  16, 95 minuter
  Justering
  2022-06-14
  Bordläggning
  2022-06-17
  Debatt
  2022-06-20
  Beslut
  2022-06-21
 • Trafikverkets framförhållning gällande tåglägen

  Skriftlig fråga 2021/22:1680 av Jessica Thunander (V)

  Fråga 2021/22:1680 Trafikverkets framförhållning gällande tåglägen av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen säger sig ha som mål att Sverige ska bli fossilfritt till 2045. Utsläppen från transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010Redan nu kan vi konstatera att beslutade
  Inlämnad
  2022-06-03
  Svarsdatum
  2022-06-15
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman S Utrikesminister Ann Linde  S Finansmarknadsminister Max Elger S Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar S Integrations- och migrationsminister Anders
  Datum
  2022-05-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Yrkestrafik och taxi

  Yrkestrafik och taxi

  Betänkande 2021/22:TU15

  Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade mobilitetspaket. Mobilitetspaketet syftar till att skapa bättre arbetsvillkor för yrkesförare inom unionen, att få till en mer rättvis konkurrens mellan transportföretagen

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  27, 100 minuter
  Justering
  2022-05-12
  Bordläggning
  2022-05-17
  Debatt
  2022-05-18
  Beslut
  2022-05-18
 • med anledning av prop. 2021/22:209 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2021/22:4695 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4695 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:209 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör initiera en utredning för att se över hur exportkontrollen
  Inlämnad
  2022-04-28
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2021/22:UU18
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2021/22:114 Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2021/22:4686 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4686 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2021/22:114 Strategisk exportkontroll 2021 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Det skärpta och förnyade svenska regelverket
  Inlämnad
  2022-04-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2021/22:UU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2021/22:219 Ordning och reda på avfallet

  Motion 2021/22:4669 av Elin Segerlind m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4669 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:219 Ordning och reda på avfallet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerhet vid utvinning av mineral och malm bör omfatta samtliga kostnader för efterbehandling och inte
  Inlämnad
  2022-04-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

  Sjöfartsfrågor

  Betänkande 2021/22:TU12

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om sjöfartsfrågor. Detta med hänvisning till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om svensk sjöfarts konkurrenskraft, organisationsfrågor inom sjöfarten, sjöfartsavgifter samt vissa miljö- och klimatfrågor.

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  53 
  Anföranden och repliker
  16, 92 minuter
  Justering
  2022-04-07
  Bordläggning
  2022-04-19
  Debatt
  2022-04-20
  Beslut
  2022-04-20
 • med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

  Motion 2021/22:4636 av Elin Segerlind m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4636 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med lagförslag om en lagstadgad vindkraftspeng
  Inlämnad
  2022-04-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU28
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2021/22:166 Genomförande av mobilitetspaketet

  Motion 2021/22:4518 av Jens Holm m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4518 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:166 Genomförande av mobilitetspaketet Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Propositionens huvudsakliga innehåll 3 Vänsterpartiets ståndpunkt och förslag 4 Förutsättningar för att bedriva yrkesmässig trafik 4.1
  Inlämnad
  2022-04-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2021/22:TU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet

  Motion 2021/22:4511 av Elin Segerlind m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4511 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med förslag på reformering av åtgärder inom ramen
  Inlämnad
  2022-04-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU27
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av skr. 2021/22:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

  Motion 2021/22:4471 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4471 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2021/22:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer 5 Pandemi, vaccination
  Inlämnad
  2022-03-29
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  2021/22:UU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): 30 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Socialminister Lena Hallengren S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Utrikeshandelsminister Anna Hallberg S Civilminister Ida Karkiainen SSocialminister Lena Hallengren S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2022-03-03
 • med anledning av prop. 2021/22:84 Sänkt energiskatt på bensin och diesel

  Motion 2021/22:4400 av Ulla Andersson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4400 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:84 Sänkt energiskatt på bensin och diesel 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2021/22:84 Sänkt energiskatt på bensin och diesel. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen
  Inlämnad
  2022-02-16
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  SkU
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kollektivtrafikfrågor

  Kollektivtrafikfrågor

  Betänkande 2021/22:TU5

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar bland annat om ökad och hållbar kollektivtrafik, jämställd och jämlik kollektivtrafik, biljettsystem, kollektivtrafik på vatten, färdtjänsten samt om Gotlandstrafiken.

  Anledningen är bland annat de utredningar och översyner som redan genomförts eller som pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  8, 68 minuter
  Justering
  2022-01-27
  Bordläggning
  2022-02-01
  Debatt
  2022-02-02
  Beslut
  2022-02-02
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Försvarsminister Peter Hultqvist S Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman S Civilminister Ida Karkiainen S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2022-01-27
 • med anledning av skr. 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar

  Motion 2021/22:4375 av Jens Holm m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4375 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen på nytt bör ta ställning till infrastrukturprojekt i nationell
  Inlämnad
  2022-01-26
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2021/22:TU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

  Motion 2021/22:4259 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4259 av Hanna Gunnarsson m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali. Motivering
  Inlämnad
  2021-11-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen MP Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per
  Datum
  2021-10-14
 • Bredband och telefoni i hela landet

  Skriftlig fråga 2021/22:148 av Jessica Thunander (V)

  Fråga 2021/22:148 Bredband och telefoni i hela landet av Jessica Thunander V till Statsrådet Anders Ygeman S Under pandemin har det blivit än mer uppenbart att en god bredbandsuppkoppling och telefontäckning är grundläggande behov för människor i hela Sverige. Grupper av arbetstagare hade förmånen att kunna arbeta hemifrån om
  Inlämnad
  2021-10-14
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)

Filter