Minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om minoritetsfrågor (KU25)

Riksdagen sa nej till ett sextiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020 om minoritetsfrågor. Detta bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om romsk inkludering, samordning, styrning och uppföljning av minoritetspolitiken, sanningskommissioner, samers rättigheter, statistik över samiskt näringsliv och kontaktyta för dialog mellan riksdagen och Sametinget.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-09
Justering: 2021-03-02
Trycklov: 2021-03-04
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:KU25

Alla beredningar i utskottet

2021-02-09, 2021-01-21

Nej till motioner om minoritetsfrågor (KU25)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett sextiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020 om minoritetsfrågor. Detta bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om romsk inkludering, samordning, styrning och uppföljning av minoritetspolitiken, sanningskommissioner, samers rättigheter, statistik över samiskt näringsliv och kontaktyta för dialog mellan riksdagen och Sametinget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-09
Debatt i kammaren: 2021-03-10
4

Beslut

Beslut: 2021-03-10
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 mars 2021

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Romsk inkludering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 9 och 20-23,

2020/21:2201 av Sultan Kayhan m.fl. (S) och

2020/21:2660 av Maria Nilsson (L) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

2. Samordning, styrning och uppföljning av minoritetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2854 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3032 av Pyry Niemi (S),

2020/21:2104 av Pyry Niemi och Inga-Lill Sjöblom (båda S) och

2020/21:3051 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 1.

3. Sanningskommissioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2552 av Per Åsling (C),

2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 2,

2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) yrkande 7 och

2020/21:3647 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 2.

4. Samers rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:693 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 1,

2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 13,

2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 6, 11 och 12,

2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

2020/21:3344 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 1 och

2020/21:3647 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkandena 7, 12 och 13.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


5. Statistik över samiskt näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:693 av Magnus Jacobsson (KD) yrkandena 4 och 5 samt

2020/21:3344 av Magnus Jacobsson (KD) yrkandena 4 och 5.

6. Kontaktyta för dialog mellan Sametinget och riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) yrkande 9 och

2020/21:3175 av Linda Modig m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294


7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2 av Robert Stenkvist (SD),

2019/20:183 av Peter Helander (C),

2019/20:1612 av Linda Ylivainio och Peter Helander (båda C) yrkande 2,

2019/20:2091 av Maria Nilsson (L) yrkande 1,

2019/20:2590 av Ann-Britt Åsebol (M),

2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 5,

2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 2-7,

2020/21:3 av Robert Stenkvist (SD),

2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 5 och 7,

2020/21:801 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:2049 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2020/21:2660 av Maria Nilsson (L) yrkande 1,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 53,

2020/21:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 2-6 och 13 samt

2020/21:3647 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkandena 1 och 6.