Protokoll 2020/21:91 Onsdagen den 10 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:91

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Rebecka Le Moine (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Rebecka Le Moine som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation och Rasmus Ling som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation.

Andre vice talmannen förklarade valda till

ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

Rebecka Le Moine (MP)

suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Rasmus Ling (MP)

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2020/21:104 till justitieutskottet

2020/21:107 till socialutskottet

Redogörelse

2020/21:RR2

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.