Protokoll 2020/21:91 Onsdagen den 10 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:91

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att

Rebecka Le Moine (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Rebecka Le Moine som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation och Rasmus Ling som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation.
Andre vice talmannen förklarade valda till
ledamot i Nordiska rådets svenska delegation
Rebecka Le Moine (MP)
suppleant i Nordiska rådets svenska delegation
Rasmus Ling (MP)

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner
2020/21:104 till justitieutskottet
2020/21:107 till socialutskottet
Redogörelse
2020/21:RR2

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.