Till innehåll på sidan

Erkänn älvdalskan som ett minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige

Motion 2019/20:2590 av Ann-Britt Åsebol (M)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda möjligheterna att erkänna älvdalskan som ett minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag talas älvdalska av 3 000–6 000 människor, varav de flesta bor kvar i Älvdalen i mitt hemlän Dalarna. Denna språkliga varietet har traditionellt räknats som en svensk dialekt.

Älvdalskan är utvecklad ur fornnordiskan och påminner allra mest om det språk som talades över hela Norden för 1 500 år sedan. Språket har ett helt eget ordförråd, en annorlunda grammatik och kan ofta te sig oförståeligt för oss som talar svenska. Men det finns även likheter med nutida språk. Många älvdalska ord påminner om engelska, och skriftspråket använder sig av samma slags tecken som isländskan.

Bland en stor del av befolkningen i Älvdalen finns det ett starkt intresse för att de kommande generationerna ska få lära sig älvdalska. För ett par år sedan fick Älvdalen en förskoleavdelning där det enbart talas älvdalska, något som ses som mycket positivt hos invånarna. Barnens rätt att utveckla och tillägna sig det egna modersmålet är förankrad i den svenska språklagen, som tillkom 2009.

2016 erkändes älvdalskan som ett eget språk och tilldelades en egen ISO-språkkod av organisationen SIL International. Älvdalskan har trots detta ännu inte erkänts som minoritetsspråk i Sverige. I en rad motioner har riksdagspolitiker från olika partier tagit upp älvdalskans ställning. De har i huvudsak gått ut på att höja älvdalskans status och att vidta åtgärder för att den ska leva vidare. Som ett led i detta har det föreslagits att älvdalskan ska få status som nationellt minoritetsspråk eller landsdelsspråk.

Därför bör regeringen utreda möjligheterna att erkänna älvdalskan som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda möjligheterna att erkänna älvdalskan som ett minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.