Kollektivtrafik

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om kollektivtrafik (TU13)

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om kollektivtrafik från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat utredningar och översyn som är påbörjade eller har genomförts. Motionerna handlar bland annat om biljett- och betalsystem, färdtjänst och ökad kollektivtrafik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om kollektivtrafik (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner om kollektivtrafik från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat utredningar och översyn som är påbörjade eller har genomförts. Motionerna handlar bland annat om biljett- och betalsystem, färdtjänst och ökad kollektivtrafik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.