Protokoll 2018/19:96 Tisdagen den 28 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:96

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll

Anf.  1  TALMANNEN:

Under kammarens sammanträde den 16 maj väckte Ulf Kristersson, Moderaterna, ett yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll. Yrkandet biträddes av minst 35 ledamöter, och det bordlades därför en första gång. Yrkandet bordlades ytterligare en gång den 27 maj. Yrkandet ska nu tas upp till avgörande.

Ordet har begärts av Annelie Karlsson, Anders W Jonsson, Henrik Vinge, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, Janine Alm Ericson, Mia Sydow Mölleby och Christer Nylander.

Anf.  2  ANNELIE KARLSSON (S):

Herr talman! Moderaterna vill avsätta socialförsäkringsminister Annika Strandhäll genom en misstroendeomröstning i riksdagen. Bakgrunden är, enligt Moderaterna,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.