Sök

Avdelning
Hoppa till filter

538 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Strandhäll, Annika (S), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Pumplagen

  Skriftlig fråga 2021/22:1864 av Thomas Morell (SD)

  Fråga 2021/22:1864 Pumplagen av Thomas Morell SD till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S År 2005 infördes pumplagen, lag 2005:1248 om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, som tvingade de största bensinstationerna att även tillhandahålla förnybara drivmedel som exempelvis etanol och biogas. Elektricitet
  Inlämnad
  2022-08-12
  Svarsdatum
  2022-08-26
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Beredskap för eventuella kärnkraftsolyckor i Ukraina

  Skriftlig fråga 2021/22:1845 av Björn Söder (SD)

  Fråga 2021/22:1845 Beredskap för eventuella kärnkraftsolyckor i Ukraina av Björn Söder SD till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Ukraina uppger att delar av kärnkraftverket Zaporizjzja har skadats allvarligt i attacker och det finns risk för läckage. Den ukrainska kärnkraftsmyndigheten Energoatom uppger att
  Inlämnad
  2022-08-07
  Svarsdatum
  2022-08-22
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Regeringens handläggningstid vid överprövning av skötselplaner för statens reservat

  Skriftlig fråga 2021/22:1826 av Anders Åkesson (C)

  Fråga 2021/22:1826 Regeringens handläggningstid vid överprövning av skötselplaner för statens reservat av Anders Åkesson C till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Under en följd av år har problemen med angrepp av granbarkborre blivit allt större. Skadornas omfattning handlar nu om mångmiljardbelopp i ett nationellt
  Inlämnad
  2022-08-01
  Svarsdatum
  2022-08-15
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Hälsoeffekter vid brytning av sällsynta jordartsmetaller

  Skriftlig fråga 2021/22:1764 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1764 Hälsoeffekter vid brytning av sällsynta jordartsmetaller av Betty Malmberg M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S All gruvdrift hanterar stora mängder vatten och har stor påverkan på både omgivande miljö och befintliga vattendrag. Det är därför viktigt att vattenförvaltningen och ramvattendirektivet
  Inlämnad
  2022-06-21
  Svarsdatum
  2022-07-06
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och dess konsekvenser för jordbruket

  Skriftlig fråga 2021/22:1736 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1736 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och dess konsekvenser för jordbruket av Betty Malmberg M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S När riksdagen i september 2021 debatterade det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten hade vi ett digert kunskapsinhämtande bakom oss. De inspel
  Inlämnad
  2022-06-16
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Regeringens fastställande av åtgärdsprogrammen för vatten

  Skriftlig fråga 2021/22:1735 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1735 Regeringens fastställande av åtgärdsprogrammen för vatten av Betty Malmberg M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Nyligen meddelade regeringen att den har beslutat att fastställa åtgärdsprogrammen för vatten för perioden 20222027. Beskedet innebär att regeringens prövning inte leder till
  Inlämnad
  2022-06-16
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Minskande återvinning

  Skriftlig fråga 2021/22:1733 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1733 Minskande återvinning av Betty Malmberg M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Ny statistik från Naturvårdsverket visar att avfallet i landet ökar och att återvinningen minskar. Statistiken visar utvecklingen från 2014 till 2020. Trots allt tal om cirkulär ekonomi visar statistiken alltså
  Inlämnad
  2022-06-16
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Vattenförsörjningen

  Skriftlig fråga 2021/22:1727 av Niklas Wykman (M)

  Fråga 2021/22:1727 Vattenförsörjningen av Niklas Wykman M till Statsrådet Ida Karkiainen S Vattenläckor likt den som nyligen drabbade Nyköping och Oxelösund belyste de allvarliga konsekvenserna för ett samhälle när vattenförsörjningen med kort varsel stryps. Sjukvård och annan samhällsviktig verksamhet drabbas tydligt
  Inlämnad
  2022-06-15
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Övergångslösning för kommuner som säger ja till vindkraft

  Skriftlig fråga 2021/22:1712 av Lorentz Tovatt (MP)

  Fråga 2021/22:1712 Övergångslösning för kommuner som säger ja till vindkraft av Lorentz Tovatt MP till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Den 7 april 2022 tillsatte regeringen Ulrika Liljeberg som särskild utredare för att stärka kommunernas incitament att tillstyrka vindkraft. Utredningen ska presentera sina
  Inlämnad
  2022-06-13
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Kritiken mot EU angående förbud mot bly i ammunition

  Skriftlig fråga 2021/22:1711 av Marléne Lund Kopparklint (M)

  Fråga 2021/22:1711 Kritiken mot EU angående förbud mot bly i ammunition av Marléne Lund Kopparklint M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Jag har beskrivit att det finns en mycket stark vetenskaplig grund bakom det förslag som ligger på bordet,sa klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S i debatten
  Inlämnad
  2022-06-10
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Friluftslivets förändrade förutsättningar vid uppförandet av vindkraftsparker

  Skriftlig fråga 2021/22:1702 av Cassandra Sundin (SD)

  Fråga 2021/22:1702 Friluftslivets förändrade förutsättningar vid uppförandet av vindkraftsparker av Cassandra Sundin SD till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Uppförandet av vindkraftsparker påverkar många delar av samhället, till stor del negativt. Det innebär en negativ utveckling för bland annat förvaltandet
  Inlämnad
  2022-06-09
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Brist på kemikalier för vattenrening

  Skriftlig fråga 2021/22:1692 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2021/22:1692 Brist på kemikalier för vattenrening av Betty Malmberg M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S I ett TT-meddelande nyligen uttalar sig Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm om att det råder en allvarlig brist på kemikalier som är nödvändiga för att rena dricks- och avloppsvatten. Kemikalieinspektionen
  Inlämnad
  2022-06-07
  Svarsdatum
  2022-06-16
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Uppskjutning av nästa prövningsgrupp i den nationella planen för vattenkraft

  Skriftlig fråga 2021/22:1681 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2021/22:1681 Uppskjutning av nästa prövningsgrupp i den nationella planen för vattenkraft av Rickard Nordin C till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Den 23 mars i år beslutade riksdagen om ett tillkännagivande vari regeringen uppmanas att skjuta upp nästa prövningsgrupp för den nationella planen som
  Inlämnad
  2022-06-03
  Svarsdatum
  2022-06-15
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Manipulerad reningsutrustning på lastbilar

  Skriftlig fråga 2021/22:1662 av Thomas Morell (SD)

  Fråga 2021/22:1662 Manipulerad reningsutrustning på lastbilar av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I en artikel i Dagens industri tas problemet med manipulerad avgasrening upp, och det kan röra sig om ett omfattande fusk. I artikeln framgår det hur enkelt det är att manipulera avgasreningen,
  Inlämnad
  2022-06-01
  Svarsdatum
  2022-06-15
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Det bohuslänska miljövärdet

  Interpellation 2021/22:527 av Ann-Sofie Alm (M)

  Interpellation 2021/22:527 Det bohuslänska miljövärdet av Ann-Sofie Alm M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Det finns stora planer från regeringens sida att bygga vindkraftsparker till havs utanför Bohusläns kust. Att Sverige behöver öka sin energiproduktion är ett faktum. Under de stora energisvackorna
  Inlämnad
  2022-05-30
  Svarsdatum
  2022-06-27
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Stöd till kommunerna gällande grundvattennivåer

  Skriftlig fråga 2021/22:1622 av Alexandra Anstrell (M)

  Fråga 2021/22:1622 Stöd till kommunerna gällande grundvattennivåer av Alexandra Anstrell M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I Stockholmsregionen är grundvattennivån redan under det normala, vilket kan leda till stora problem i sommar, inte minst ute på öarna i vår skärgård och inte bara för alla boende
  Inlämnad
  2022-05-23
  Svarsdatum
  2022-06-01
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Koldioxidnormer för tyngre fordon

  Skriftlig fråga 2021/22:1611 av Jimmy Ståhl (SD)

  Fråga 2021/22:1611 Koldioxidnormer för tyngre fordon av Jimmy Ståhl SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S EU-kommissionen har haft överläggningar inför de tänkta förändringarna av koldioxidnormerna för tunga fordon inom EU. I dessa överläggningar kunde utläsas att EU överväger att, i sitt kommande förslag till
  Inlämnad
  2022-05-19
  Svarsdatum
  2022-06-01
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Ekocid och Stockholm+50

  Skriftlig fråga 2021/22:1605 av Jens Holm (V)

  Fråga 2021/22:1605 Ekocid och Stockholm+50 av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Eftersom miljö- och klimatministern inte avser att svara på min interpellation om ekocid och Stockholm+50 i tid riktar jag denna fråga till henne och hoppas på ett svar innan konferensen. Snart genomförs den internationella
  Inlämnad
  2022-05-18
  Svarsdatum
  2022-05-25
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Arica

  Interpellation 2021/22:497 av Lorena Delgado Varas (V)

  Interpellation 2021/22:497 Arica av Lorena Delgado Varas V till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972, ägde rum. Då samlades för första gången politiker, vetenskapsmän och miljöaktivister från hela världen för att diskutera mänsklighetens
  Inlämnad
  2022-05-12
  Svarsdatum
  2022-06-27
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Dokument & lagar

  Den enskildes inflytande i samrådsprocessen

  Skriftlig fråga 2021/22:1564 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2021/22:1564 Den enskildes inflytande i samrådsprocessen av Mikael Larsson C till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S När ny infrastruktur och nya elledningar ska byggas ska samråd ske med markägare och kommuner med flera. Det finns reglerat att samråd måste ske. Dock ser det väldigt olika ut hur samråd
  Inlämnad
  2022-05-11
  Svarsdatum
  2022-05-18
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)