Till innehåll på sidan

Att söka på webbplatsen

Här får du tips på hur du använder webbplatsen sökfunktion, till exempel för att söka bland dokumenten.

Relevanta uppgifter presenteras redan i träfflistan för att du snabbt ska kunna se om en träff matchar det du är ute efter eller inte.

  • Alla sökträffar har ett dokumentutdrag som ger orientering.
  • Status för en träff anges direkt. Det kan till exempel vara datum för är ett ärende justerats, datum för debatt och beslut, eller om en motion har fått bifall. Antal förslagspunkter och reservationer i ett ärende syns också här.
  • Du ser vilket utskott som ska bereda ett förslag.
  • Om det finns dokument till ett ärende går de att ladda ned direkt, till exempel som pdf-fil.
  • Länk till eventuell webb-tv visas.

Anpassad filtrering

Facetterna är klickbara sökfilter som visar innehållet samlat i grupper. Dessa filter är valbara. Vissa val av sökfilter genererar i sin tur ytterligare filtreringsmöjligheter, och träfflistan uppdateras undan för undan med de träffar som matchar valen. Bredvid varje filter visas hur många sökträffar som finns under just det filtret.

Under till exempel sökfiltret Dokumenttyp listas vanliga dokumenttyper som många söker efter: lagar, motioner och interpellationer. Listan går att expandera så att den visar även andra dokumenttyper. Det går även att vidga vyn, till exempel genom att visa antal träffar för en dokumenttyp per riksmöte.

Det är möjligt att filtrera fram olika statusuppgifter för olika typer av dokument. Ett exempel är vilka lagar och förordningar i Svensk författningssamling, SFS, som gäller och vilka som är upphävda.

Förfina genom att kombinera filter

Prova gärna att kombinera sökfilter för att förfina en sökning. På så sätt kan du till exempel få fram statistik över hur ofta ledamöter eller partier använt ett visst begrepp eller vilka ärenden ett visst utskott arbetar med just nu.

Filtren underlättar även sökningar som exempelvis vilka reservationer riksdagen har röstat igenom, vilka motioner man sagt ja till och vilka propositioner riksdagen sagt nej till.

Fältsökningar direkt i sökrutan

Fältsökningar innebär att du formulerar din sökning direkt i sökrutan och resultatet visas i träfflistan. Resultatet går sedan att kombinera med sökfiltren om du vill göra din sökning mer avancerad.

Fritextsökning

Skriv in ett eller flera ord du vill söka på i sökrutan. Sökning på flera ord med mellanslag emellan innebär att din träff kommer att innehålla de ord du sökt på. Om du vill smalna av sökningen lägger du till fler ord. Vill du utöka sökningen tar du med färre ord.

Sökning med OCH, ELLER, INTE

Du kan kombinera ord genom att skriva OCH, ELLER och INTE mellan ord. Observera att du måste använda stora bokstäver.

Exempel

Om du skriver:

riksbanken OCH ränta

får du träff på dokument som måste innehålla både "riksbanken" och "ränta".

Om du skriver:

riksbanken ELLER ränta

får du träff på dokument som innehåller antingen "riksbanken" eller "ränta" eller både "riksbanken" och "ränta".

Om du skriver:

riksbanken INTE ränta

får du träff på dokument som innehåller "riksbanken" men inte "ränta".

Trunkera med stjärna

Du kan skriva in en stjärna, "*", före eller efter ett ord. Det kallas att trunkera och innebär att du får träffar på fler böjningsformer och sammansättningar av ett ord.

Exempel

Om du skriver:

"arbetsmarknad*" så kan du få du träff på till exempel "arbetsmarknad", "arbetsmarknaden", "arbetsmarknadsåtgärder", och "arbetsmarknadsutskottet".

Kombinera sökningar med parenteser

Du kan kombinera sökningar med hjälp av parenteser.

Exempel

Om du skriver:

"(trängselavgifter ELLER biltullar) OCH bilskatt"

får du träff på dokument som innehåller dels antingen "trängselavgifter" eller "bilskatt" eller både "trängselavgifter" och "bilskatt", dels "biltullar" och "bilskatt".

Närhetssökning

Du kan söka efter ord som finns inom ett visst avstånd från varandra. En sådan närhetssökning går att göra med tilde-tecken, "~". Det högsta antal ord som får förekomma mellan sökorden definieras genom att en siffra sätts efter tilde-tecknet.

Exempel

Om du skriver:

"godkända betyg gymnasiet"~50

får du träff på dokument som innehåller dessa ord när de finns inom 50 ords avstånd från varandra.