Rättigheter för bild, film och webb-tv

Här finns information om vad du bör tänka på enligt upphovsrätten om du vill använda till exempel en bild på en ledamot, en pressbild eller en webb-tv-sändning som finns på riksdagens webbplats.

Bilder, film och webb-tv på riksdagens webbplats skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär bland annat att den som äger rättigheterna till ett verk ofta måste ge tillstånd för att någon annan ska få använda verket genom att till exempel göra det tillgängligt för allmänheten.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Trots upphovsrätten finns det ofta möjlighet att använda bilder, film och webb-tv-sändningar på riksdagens webbplats. Om ett verk återges offentligt ska dock källan alltid anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Det finns också gränser för hur mycket ett verk får ändras.

Bilder och filmer på personer är personuppgifter och måste därför även hanteras enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Här följer mer i detalj hur bilder och annat material på riksdagens webbplats kan användas.

Bilder på ledamöterna

Det finns en högupplöst bild på varje riksdagsledamot som går att ladda ned och använda. Bilden finns på den webbsida som presenterar respektive ledamot:

Ledamöter & partier

Ange Sveriges riksdag som källa, enligt modellen: Foto: Sveriges riksdag.

Pressbilder

Det finns pressbilder från riksdagens verksamhet, aktuella debatter, viktigare händelser och evenemang samt på Riksdagshuset, talmännen, riksdagsdirektören och riksdagsstyrelsen.

Pressbilderna får endast användas i sammanhang där riksdagen och riksdagens arbete beskrivs. De får inte användas i reklam eller marknadsföring.

Ange alltid fotograf och källa enligt modellen: Foto: Fotografens namn/Sveriges riksdag.

På webbplatsen har fotografens namn angetts direkt vid bilden, då det varit möjligt.

Pressbilderna får inte ändras på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen, det vill säga fotografen. De får inte heller göras tillgängliga för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som kan vara kränkande för upphovsmannen.

Pressbilder

Webb-tv

Kammarens sammanträden, utskottens öppna utfrågningar och seminarier direktsänds på riksdagens webbplats och finns tillgängliga i efterhand. Om du använder webb-tv-sändningar ska källa anges enligt modellen: Källa: Sveriges riksdag.

Redaktionell film

Om du i något sammanhang vill använda en redaktionell film som finns på webbplatsen, till exempel om riksdagens arbete, kontakta riksdagsinformation.

Kontakt

Kontakta riksdagsinformation om du har frågor om rättigheter. 

Ordinarie telefontider: Måndag–fredag klockan 9–12 och 13–15

Tiderna begränsas vid helgdagar och lov.