Andra språk

På riksdagen.se finns information på flera olika språk och språkvarieteter. På webbplatsen finns dessutom en egen avdelning på engelska och information på teckenspråk och lättläst svenska. Du kan också beställa informationsmaterial på olika språk.

På webbplatsen finns information dels på alla nationella minoritetsspråk i Sverige, dels på språk som talas av personer som bor i Sverige och är födda i ett annat land.

Nationella minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken i Sverige är:

 • Finska
 • Meänkieli (tornedalsfinska)
 • Jiddisch
 • Romani chib
 • Samiska (nordsamiska, davvisámegiella)

Av romani chib och fnns det flera olika språkvarieteter. Vi har valt att översätta till fem varieteter av romani chib (arli, kalderash, kalé, lovari och svensk romani). Urvalet har vi gjort i samarbete med organisationer för de nationella minoriteterna.

Språk som talas av personer som bor i Sverige och är födda i ett annat land

För urvalet av övriga språk har vi använt oss av SCBs statistik över de största språken bland dem som bor i Sverige och är födda i ett annat land. 

Det betyder att vi har information på:

 • Arabiska
 • Bosniska/kroatiska/serbiska
 • Engelska (egen avdelning)
 • Tyska
 • Spanska
 • Persiska
 • Finska
 • Nordkurdiska
 • Sydkurdiska
 • Tyska
 • Polska
 • Somaliska
 • Tigrinja
 • Turkiska

Observera att ett av språken, finskan, är ett nationellt minoritetsspråk.

Information på andra språk

Riksdagens övriga information på andra språk

På webbplatsen finns dessutom en egen avdelning på engelska och information på teckenspråk och lättläst svenska. Du kan också beställa tryckt informationsmaterial på olika språk.

Beställ informationsmaterial på olika språk