Så fungerar webb-tv

Du kan se riksdagens webb-tv direkt och i efterhand på din dator. Du kan även se sändningarna via de flesta mobiler och pekplattor.

Tekniska krav

Tekniska krav för att se webb-tv på din dator

För att kunna se webb-tv via din dator måste du ha javascript aktiverat i din webbläsare. Normalt sett är javascript aktiverat i webbläsaren, men om det är inaktiverat behöver du gå in och aktivera det. Använd webbläsarens hjälp-flik för att hitta inställningen.

Tekniska krav för att se webb-tv på din mobil eller pekplatta

Riksdagens webb-tv-sändningar fungerar i de flesta moderna mobiler och pekplattor. Det kan dock variera beroende på vilket operativsystem och vilken version av webbläsare du använder.

Det här sänds på riksdagens webbplats

Alla debatter i kammaren sänds via webb-tv. Det gäller till exempel debatter och beslut om förslag, interpellationsdebatter, frågestunder, partiledardebatter, information från regeringen, aktuella debatter och utrikespolitiska debatter. Ceremonin för riksmötets öppnade och de val som genomförs i kammaren sänds också.

Utskottens och EU-nämndens öppna sammanträden sänds också. De vanligaste exemplen är öppna utfrågningar, öppna seminarier, KU-utfrågningar och EU-nämndens öppna samråd med statsministern inför möten i Europeiska rådet.

Därtill sänds också vissa presskonferenser och andra evenemang som Ungdomens riksdag och Öppet hus.

Se en direktsändning

Om det pågår en eller flera direktsändningar så visas länkar till dessa på startsidan högst upp, under huvudmenyn.

Dessutom visas pågående sändningar på avdelningen Webb-tv. Pågår det fler sändningar samtidigt så visas en av sändningarna ut i den stora ytan högst upp, och övriga sändningar visas i mindre format direkt under.

Se en sändning i riksdagens webb-tv-arkiv

De senaste sändningarna hittar du på startsidan på avdelningen Webb-tv. Via sökfiltret på sidan kommer du åt hela arkivet och kan söka på det du är intresserad av.

Webb-tv

När finns debatterna tillgängliga i webb-tv-arkivet?

Omedelbart när en direktsändning är avslutad finns sändningen att se i efterhand på riksdagen.se. Efter ungefär en timme publiceras en ny version som går att ladda ner.

Varför tar det tid att ladda vissa sändningar i webbläsaren?

En del äldre sändningar som finns att se i efterhand kan i nuläget upplevas som tröga att spela upp i webbläsaren. Det beror på att äldre filmer inte finns direkt färdiga att titta på. Det tar därför en liten stund att göra i ordning dem.

Från vilka år finns video i det öppna webb-tv-arkivet?

Webb-tv-arkivet innehåller följande årgångar:

  • Från 2011 och framåt: i stort sett allt material som har direktsänts
  • 2007–2011: cirka 90 procent av det material som har direktsänts
  • 2006: cirka hälften av det material som har direktsänts
  • 2001–2005: enstaka sändningar

Saknas video?

Felanmäl till riksdagsinformation:

  • Telefon: 020-349 000
  • E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se

Titta, lyssna och läs en debatt samtidigt

Förutom att titta på en debatt kan du i efterhand också läsa protokollet samtidigt som debatten rullar vidare. Hela protokollet, där allt från debatten finns nedskrivet, hittar du på debattens webb-tv-sida under videospelaren. Det tar från några timmar till ett dygn innan protokollet kan ses. Det gäller för alla debatter och sammanträden i kammaren.

Förutom att välja ut vem du vill lyssna till kan du också läsa vad de säger, samtidigt som videospelaren rullar. Under videospelaren hittar du protokollet från debatten.  Videospelaren fortsätter att spela debatten men den visas nu som en minispelare högst upp på sidan medan du scrollar i protokollet. 

Beställ äldre inspelningar

Alla ljudinspelningar av riksdagsdebatterna sedan 1966 är digitaliserade och går att beställa. Ljud- och bildinspelningar finns från 1991 och framåt.

Kontakta riksdagsinformation för att göra en beställning:

  • Telefon: 020-349 000
  • E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se

Dela, bädda in och ladda ner webbsändningar

Du kan dela riksdagens webbsändningar på sociala medier, via e-post eller via andra kanaler. Hela eller delar av en webbsändning kan också eller bäddas in på en webbplats eller en blogg. Du kan även ladda ner en webbsändning till din dator.

Dela information

Vidareförmedla sändningarna

Webbplatser kan direktsända en riksdagsdebatt från kammaren eller en öppen utskottsutfrågning genom att hämta ljud och bild från Teracom Kaknästornet.

Sändningar