Länkningspolicy

Riksdagen är mån om vilka webbplatser som länkar till riksdagens webbplats. Om du länkar till riksdagens webbplats ber vi dig respektera följande:

  • Genom länkning kan riksdagen associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad.
  • Ange länken till riksdagens webbplats på ett neutralt sätt.
  • Använd inte riksdagens logotyp för att länka till riksdagens webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas hen till riksdagens webbserver.
  • Använd inte så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att riksdagens webbplats placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.

Kontakt

Kontakta riksdagsinformation vid tveksamhet: