Per-Ingvar Johnsson (C)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Skåne läns norra och östra
Titel Civilekonom.
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2019-03-13

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Centerpartiet

  • Kvittningsman 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Suppleant 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Riksrevisionens parlamentariska råd

  • Ledamot 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 2015-02-18 – 2019-03-13

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 10-. Suppleant skatteutskottet 10-. Suppleant valprövningsnämnden 15-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Einar Johnsson och Siri Johnsson, f. Olsson.
 • Utbildning

  Studentexamen HA, Läroverket Kristianstad, slutår 64. Underofficer, P6 Kristianstad 65. Civilekonomexamen, Ekonomiska fakulteten Lunds universitet 68.
 • Anställningar

  Taxeringsrevisor, Länsstyrelsen i Jönköping 68-69. Taxeringsrevisor, länsrevisor och avdelningsdirektör, Länsstyrelsen-Skatteverket, Kristianstad 69-91. Landstingsråd, Landstinget i Kristianstads län 91-98. Regionråd, Region Skåne 98-02. Skatteintendent, Skatteverket, Kristianstad 03-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Utredningsuppdrag för Riksskatteverket om aktievinstbeskattning och branschgranskning. Läraruppdrag för Riksskatteverket i internationell beskattning. Taxeringsnämndsordförande, taxeringsdistrikt för aktiebolag 73-92. Vice ordförande, Skattenämnden, Kristianstad 05-10. Utredningsuppdrag från regeringen om Engagemangslista, Insyn i partifinansieringen, Valfrågor. Utredningsuppdrag för riksdagen om statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning. Jubileumskommittén för högtidlighållande av 100-årsminnet av demokratins införande.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, ersättare, Kristianstads kommun 71-74. Ledamot, Landstinget i Kristianstads län 74-98. Vice ordförande, landstingsstyrelsen och landstingsråd 95-98. Ledamot, Region Skåne 98-10 och regionråd 98-02.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Mellersta Villands CUF-avdelning 66-68. Vice ordförande, Norra Skånes CUF-distrikt 70-72. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kristianstads län 73-98. Vice ordförande, Centerpartiet i Skåne 99-00. Ordförande, Hemslöjden Kristianstads län 99-01.
 • Litteratur

  Aktievinstbeskattningens effektivitet.
 • Bostadsort

  Åhus

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Möjligheterna att få utlandsvård

Interpellation 2017/18:545 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Interpellation 2017/18:545 Möjligheterna att få utlandsvård av Per-Ingvar Johnsson C till Socialminister Annika Strandhäll S Personskadeförbundet NRH har för sina medlemmars och sin patientgrupps räkning framfört oro för att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i november 2017 kommer att, genom Försäkringskassans tillämpning,

Inlämnad: 2018-05-15 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:545 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheterna att få utlandsvård

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Ett bättre Sverige är möjligt 2 Alliansens bedömning av det ekonomiska läget 2.1 Stark internationell konjunktur


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 475 kB) Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 845 kB)

med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Motion 2017/18:4065 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:4065 av Kerstin Lundgren m.fl. C med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en parlamentarisk översyn för att ta fram förslag till politik


Utskottsberedning: 2017/18:UU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4065 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4065 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se