Per-Ingvar Johnsson (C)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Skåne läns norra och östra
Titel Civilekonom.
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2019-03-13

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Centerpartiet

  • Kvittningsperson 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Suppleant 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Riksrevisionens parlamentariska råd

  • Ledamot 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 2015-02-18 – 2019-03-13

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 10-. Suppleant skatteutskottet 10-. Suppleant valprövningsnämnden 15-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Einar Johnsson och Siri Johnsson, f. Olsson.
 • Utbildning

  Studentexamen HA, Läroverket Kristianstad, slutår 64. Underofficer, P6 Kristianstad 65. Civilekonomexamen, Ekonomiska fakulteten Lunds universitet 68.
 • Anställningar

  Taxeringsrevisor, Länsstyrelsen i Jönköping 68-69. Taxeringsrevisor, länsrevisor och avdelningsdirektör, Länsstyrelsen-Skatteverket, Kristianstad 69-91. Landstingsråd, Landstinget i Kristianstads län 91-98. Regionråd, Region Skåne 98-02. Skatteintendent, Skatteverket, Kristianstad 03-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Utredningsuppdrag för Riksskatteverket om aktievinstbeskattning och branschgranskning. Läraruppdrag för Riksskatteverket i internationell beskattning. Taxeringsnämndsordförande, taxeringsdistrikt för aktiebolag 73-92. Vice ordförande, Skattenämnden, Kristianstad 05-10. Utredningsuppdrag från regeringen om Engagemangslista, Insyn i partifinansieringen, Valfrågor. Utredningsuppdrag för riksdagen om statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning. Jubileumskommittén för högtidlighållande av 100-årsminnet av demokratins införande.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, ersättare, Kristianstads kommun 71-74. Ledamot, Landstinget i Kristianstads län 74-98. Vice ordförande, landstingsstyrelsen och landstingsråd 95-98. Ledamot, Region Skåne 98-10 och regionråd 98-02.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Mellersta Villands CUF-avdelning 66-68. Vice ordförande, Norra Skånes CUF-distrikt 70-72. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kristianstads län 73-98. Vice ordförande, Centerpartiet i Skåne 99-00. Ordförande, Hemslöjden Kristianstads län 99-01.
 • Litteratur

  Aktievinstbeskattningens effektivitet.
 • Bostadsort

  Åhus

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Möjligheterna att få utlandsvård

Interpellation 2017/18:545 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Interpellation 2017/18:545 Möjligheterna att få utlandsvård av Per-Ingvar Johnsson C till Socialminister Annika Strandhäll S Personskadeförbundet NRH har för sina medlemmars och sin patientgrupps räkning framfört oro för att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i november 2017 kommer att, genom Försäkringskassans tillämpning,

Inlämnad: 2018-05-15 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:545 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheterna att få utlandsvård

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Ett bättre Sverige är möjligt 2 Alliansens bedömning av det ekonomiska läget 2.1 Stark internationell konjunktur


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 475 kB) Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 845 kB)

med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Motion 2017/18:4065 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:4065 av Kerstin Lundgren m.fl. C med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en parlamentarisk översyn för att ta fram förslag till politik


Utskottsberedning: 2017/18:UU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4065 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4065 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.