Annika Strandhäll(S)

Annika Strandhäll (S)

Socialminister

Parti Socialdemokraterna
Född år 1975

Aktuella uppdrag

    • Socialdepartementet

    • Socialminister

    • Socialdepartementet

    • Socialminister 2017-07-27 –
    • Socialförsäkringsminister 2014-10-03 – 2017-07-27

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:293 av Jenny Petersson (M) 23 januari 2018 Förlossningsvården
Interpellationsdebatt 2017/18:247 av Erik Andersson (M) 23 januari 2018 Psykisk ohälsa och sjukskrivningar
Interpellationsdebatt 2017/18:232 av Jenny Petersson (M) 23 januari 2018 Dödfödda barn
Interpellationsdebatt 2017/18:169 av Karin Rågsjö (V) 23 januari 2018 Ensamståendes rätt till assisterad befruktning

Idrott för äldre

Svar på skriftlig fråga 2017/18:547 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2017/07587/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:547 av Saila Quicklund (M) Idrott för äldre Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att arbeta för att förändra statens stöd till idrotten för att kunna utveckla föreningsidrotten så att den når fler vuxna och äldre.

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:547 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 91 kB)

Ema och Köpenhamn

Svar på skriftlig fråga 2017/18:541 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:541 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) EMA och Köpenhamn Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om på vilka grunder som jag anser att Köpenhamn saknar de kvalifikationer som krävs för att vara en tillfredställande miljö och lokalisering för en europeisk myndighet som EMA. Alla medlemsländer

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:541 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 93 kB)

Omyndiga fruars barnbidrag

Svar på skriftlig fråga 2017/18:518 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2017/07453/FST Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:518 av Mikael Eskilandersson (SD) Omyndiga fruars barnbidrag Mikael Eskilandersson har frågat mig varför barn som är gifta anses mogna nog att själva förfoga över sitt barnbidrag medan ogifta barn aldrig kan få samma förfoganderätt över

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:518 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.