Per-Ingvar Johnsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns norra och östra
Titel
Civilekonom.
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2018-09-24

Centerpartiet

Kvittningsperson
2014-09-29 – 2018-09-24

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-19 – 2012-05-02

Riksrevisionens parlamentariska råd

Ledamot
2014-10-14 – 2018-09-24

Valprövningsnämnden

Suppleant
2015-02-18 – 2019-03-13

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 10-. Suppleant skatteutskottet 10-. Suppleant valprövningsnämnden 15-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14-.

Föräldrar

Lantbrukaren Einar Johnsson och Siri Johnsson, f. Olsson.

Utbildning

Studentexamen HA, Läroverket Kristianstad, slutår 64. Underofficer, P6 Kristianstad 65. Civilekonomexamen, Ekonomiska fakulteten Lunds universitet 68.

Anställningar

Taxeringsrevisor, Länsstyrelsen i Jönköping 68-69. Taxeringsrevisor, länsrevisor och avdelningsdirektör, Länsstyrelsen-Skatteverket, Kristianstad 69-91. Landstingsråd, Landstinget i Kristianstads län 91-98. Regionråd, Region Skåne 98-02. Skatteintendent, Skatteverket, Kristianstad 03-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Utredningsuppdrag för Riksskatteverket om aktievinstbeskattning och branschgranskning. Läraruppdrag för Riksskatteverket i internationell beskattning. Taxeringsnämndsordförande, taxeringsdistrikt för aktiebolag 73-92. Vice ordförande, Skattenämnden, Kristianstad 05-10. Utredningsuppdrag från regeringen om Engagemangslista, Insyn i partifinansieringen, Valfrågor. Utredningsuppdrag för riksdagen om statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning. Jubileumskommittén för högtidlighållande av 100-årsminnet av demokratins införande.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, ersättare, Kristianstads kommun 71-74. Ledamot, Landstinget i Kristianstads län 74-98. Vice ordförande, landstingsstyrelsen och landstingsråd 95-98. Ledamot, Region Skåne 98-10 och regionråd 98-02.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Mellersta Villands CUF-avdelning 66-68. Vice ordförande, Norra Skånes CUF-distrikt 70-72. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kristianstads län 73-98. Vice ordförande, Centerpartiet i Skåne 99-00. Ordförande, Hemslöjden Kristianstads län 99-01.

Litteratur

Aktievinstbeskattningens effektivitet.

Bostadsort

Åhus

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter