Juno Blom (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län, plats 253
Född år
1968
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Justitieutskottet

Ledamot

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant

Finansutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

Utrikesutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Liberalerna

Partisekreterare
2019-06-28 – 2022-04-08

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2019-02-15

Justitieutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2022-04-22 – 2022-09-26
Suppleant
2019-09-05 – 2022-04-22
Ledamot
2019-02-15 – 2019-09-05
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-15

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2019-12-19 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-11-08 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Finansutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2023-08-31 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Krigsdelegationen

Ledamot
2019-09-05 – 2022-10-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot utbildningsutskottet 18-19 och justitieutskottet 19-. Suppleant justitieutskottet 18-19, arbetsmarknadsutskottet 18- och civilutskottet 18-. Ledamot krigsdelegationen 19-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Hemliga tvångsmedel - effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

  Hemliga tvångsmedel - effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

  Betänkande 2022/23:JuU31

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar som gäller hemliga tvångsmedel. Förslaget syftar till att ge brottsbekämpande myndigheter mer effektiva verktyg i arbetet med att förhindra, utreda och lagföra allvarliga brott. Riksdagens beslut innebär att brottsbekämpande myndigheter ska

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 65 minuter
  Justering
  2023-09-07
  Bordläggning
  2023-09-12
  Debatt
  2023-09-13
  Beslut
  2023-09-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.

  Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.

  Betänkande 2022/23:SoU18

  Riksdagen sa nej till 110 förslag i motioner inom området socialtjänstens ansvar för våldsutsatta med mera, som kommit in under den allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen handlar bland annat om prostitution, sexuell utsatthet, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, skyddade personuppgifter och skyddat boende.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  25, 100 minuter
  Justering
  2023-06-13
  Bordläggning
  2023-06-19
  Debatt
  2023-06-20
  Beslut
  2023-06-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Barn och unga inom socialtjänsten

  Barn och unga inom socialtjänsten

  Betänkande 2022/23:SoU17

  Riksdagen sa nej till cirka 110 förslag i motioner som har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till pågående arbete.

  Förslagen handlar om insatser för barn och unga, placeringsformer för barn och unga, uppföljning och stöd för placerade barn och unga, adoption samt barns rättigheter.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  42 
  Anföranden och repliker
  24, 94 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-12
  Debatt
  2023-06-13
  Beslut
  2023-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: En ny lag om ordningsvakter

  En ny lag om ordningsvakter

  Betänkande 2022/23:JuU23

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om ordningsvakter. Lagen ska skapa förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter samt ge dem utökade befogenheter.

  Enligt den nya lagstiftningen ska ordningsvakter få användas för att medverka till att upprätthålla

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 46 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-02
  Debatt
  2023-06-07
  Beslut
  2023-06-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

  Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

  Betänkande 2022/23:JuU22

  Kravet på tillstånd ska tas bort för offentliga danstillställningar som hålls på platser som inte är offentliga, exempelvis restauranger och nattklubbar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Istället för att söka tillstånd ska arrangören anmäla tillställningen

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  5, 22 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-23
  Debatt
  2023-05-24
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Betänkande 2022/23:JuU21

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott. Förslaget ska säkerställa att dessa utredningar håller en hög grad av rättssäkerhet och är effektiva.

  Lagändringarna handlar bland

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 63 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-23
  Debatt
  2023-05-24
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Betänkande 2022/23:SoU13

  Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta fram en nationell handlings- och samordningsplan för sällsynta sjukdomar. Riksdagen anser bland annat att det krävs ett samlat grepp om vården och omsorgen för patienter med sällsynta

  Behandlade dokument
  71
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  36, 110 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  Betänkande 2022/23:SoU26

  Socialnämnden ska få möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år om det bedöms lämpligt och om barnet samtycker till insatsen. Detta utan vårdnadshavarnas samtycke. Öppna insatser kan exempelvis vara stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 61 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Terrorism

  Terrorism

  Betänkande 2022/23:JuU16

  Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag om terrorism. Motionerna handlar bland annat om förebyggande åtgärder, våldsbejakande organisationers verksamhet och finansiering av terrorism.

  Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen avslår motionerna bland annat med hänvisning till utrednings- och beredningsarbete pågår.

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  11, 64 minuter
  Justering
  2023-05-04
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Betänkande 2022/23:SoU24

  I april 2022 beslutade riksdagen att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om Statens institutionsstyrelses (Sis) åtgärder för att minska antalet avskiljningar vid särskilda ungdomshem. Därefter har regeringen i en skrivelse redovisat effekterna av Sis

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 97 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-19
  Debatt
  2023-04-20
  Beslut
  2023-04-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Unga lagöverträdare

  Unga lagöverträdare

  Betänkande 2022/23:JuU15

  Riksdagen sa nej till 14 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar om barn och unga som bryter mot lagen och tar upp frågor som brottsförebyggande arbete, insatser för att stoppa nyrekryteringen, straffmätning och påföljder.

  Riksdagen hänvisar till pågående utredningar och beredningsarbete.

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 59 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

  Våldsbrott och brottsoffer

  Betänkande 2022/23:JuU14

  Riksdagen sa nej till de cirka 150 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om våld i nära relationer, sexualbrott, hedersrelaterat våld och förtryck, kontaktförbud, stärkt skydd till brottsoffer, unga brottsoffer, skadestånd och statistik.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete eller aviserade reformer inom området.

  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  56
  Reservationer
  56 
  Anföranden och repliker
  8, 66 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

  Kriminalvårdsfrågor

  Betänkande 2022/23:JuU13

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till pågående utredningar.

  Förslagen handlar exempelvis om återfallsförebyggande arbete, Kriminalvårdens kapacitet och villkorlig frigivning.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  7, 46 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Familjerätt

  Familjerätt

  Betänkande 2022/23:CU6

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att vidta åtgärder för en mer välfungerande, effektiv och rättssäker ordning för bodelningar. För den part som har det sämst ställt ekonomiskt har det vanligtvis mycket stor ekonomisk betydelse

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  39, 129 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

  Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

  Betänkande 2022/23:JuU9

  Regeringen vill införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Detta för att kommunerna ska arbeta med brottsförebyggande frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Enligt den nya lagen ska

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  5, 38 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-29
  Debatt
  2023-03-30
  Beslut
  2023-04-12
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Skolminister Lotta Edholm L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Justitieminister Gunnar Strömmer M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LBistånds- och utrikeshandelsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

  Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

  Betänkande 2022/23:SoU9

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med ett lagförslag som syftar till att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga. Tillkännagivandet har utgångspunkt i promemorian Barnets bästa vid

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 54 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2023-01-24
  Debatt
  2023-01-25
  Beslut
  2023-01-25
 • Slöjor på flickor

  Motion 2022/23:1695 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

  Motion till riksdagen 2022/23:1695 av Robert Hannah och Juno Blom båda L Slöjor på flickor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en möjlighet för flickor i förskolan och tidigare stadier av grundskolan att vara fria från slöjan i skolan och tillkännager detta

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ett sexuellt kulturskifte i förorterna

  Motion 2022/23:1693 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

  Motion till riksdagen 2022/23:1693 av Robert Hannah och Juno Blom båda L Ett sexuellt kulturskifte i förorterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett kulturskifte för sexuell frigörelse i förorterna och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:AU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter